Основна дейност: Поддържане на зелените площи в района на лечебното заведение.

umbal sveti georgi dr ivan georgiev

Д-р Иван Георгиев

Ръководител на звено “Товаро-разтоварни дейности и почистване на откритите площи”

Завършил „Ветеринарна медицина” в Оренбурски селскостопански институт – Русия, през 1986 г.

Завършил специалност „Стопански ръководител“ във Висш институт в гр. Оренбург – Русия.