Уважаеми пациенти,

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД представя на Вашето внимание тази анкетна карта, чиято цел е проучване на качеството на здравните грижи, които предоставя лечебното заведение и оценка на удовлетвореността на потребителите. Точните и конкретни отговори от Ваша страна ще спомогнат за повишаване на нивото на медицинското обслужване, с оглед удовлетворяване нуждите и отговаряне на очакванията на пациентите.

Благодаря Ви за оказваното съдействие!

Моля, попълнет анкетната карта:


Вие сте пациент на възраст:
години

Вашият пол е:

Приети сте за лечение в клиника/ отделение:

Как избрахте да постъпите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД:

Как стана приемането Ви:

Как оценявате отношението на персонала при постъпването Ви в лечебното заведение:

Беше ли Ви предоставена за подпис Декларация за информирано съгласие:

След приема, беше ли Ви предоставена необходимата информация за състоянието и лечението Ви, потенциалните рискове и възможните алтернативи за Вашето здраве:

Запознаха ли Ви с правилата за вътрешния ред и дневния режим:

Запознаха ли Ви с Ценоразписа на платените медицинските услуги:

Удовлетворени ли сте от битовите условия в болничната стая?

Удовлетворени ли сте от хигиенното състояние в клиниката/отделението?

Възползвали ли сте се от храната, предоставяна от Болнична кухня?

Удовлетворени ли сте от предоставяната болнична храна?

Спазва ли се дневния режим в клиниката/ отделението (ставане от сън, тоалет, закуска, визитация и т.н.)?

Колко бързо се отзовава персонала при сигнал за влошаване на състоянието:

Наложи ли се Вашите близки да Ви носят:
- Постелъчно бельо
- Лекарства и консумативи
- Друго (посочете)

Обясниха ли Ви каква диета и здравен режим трябва да спазвате поради Вашето лечение и заболяване след изписване от болницата?

Лекар или друг служител на болницата искал ли Ви е нерегламентирано заплащане (на ръка, без касов документ)?

Доволни ли сте от провежданото Ви лечение?

Кой аспект от обслужването смятате, че се нуждае най-много от подобрение?

Моля, споделете Вашето мнение и конкретни коментари, препоръки, идеи във връзка с болничното обслужване:
Вашето мнение е важно за нас!