Свиждания при болни в клиниките се разрешава, както следва:

В делнични дни от 16:00 ч. до 19:00 ч.

В почивни дни от 10:00 ч. до 19:00 ч. и от 16:00 ч. до 19:00 ч.

Сведения за състоянието на пациенти се дават при спазване на следните условия:

  1. Сведения за състоянието на пациентите се дават при съобразяване на изискванията за опазване на медицинската тайна,
  2. Сведения за състоянието на пациент се дават на неговите близки, ако предаващият сведението е уведомен и от получената информация получава уверение, че те са такива и ако пациентът изрично не е изразил нежелание да се дават сведения на трети лица, включително на неговите близки и роднини. Последното условие не се отнася при предоставяне на сведения за непълнолетни и малолетни пациенти.
  3. Професионални сведения за състоянието на пациент се дават само на лекари и само при условие, че имат отношение към диагностично-лечебния процес на пациент.
  4. Сведения за състоянието на пациентите могат да се дават и на представителите на изпълнителната и съдебната власт в случай, че са налице законови основания, мотивирани от съответния орган да получи исканата информация,