В двете бази на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД работят общо близо 2900 души – лекари, медицински специалисти, санитари, административен и помощен персонал. Служителите на лечебното заведение позват допълнителни финансови и социални привилегии, договорени в Колектевния трудов договор, като допълнително материално стимулиране, допълнителен платен годишен отпуск, ваучери за храна, застраховка живот и професионална отговорност, безплатни медицински изследвания и др.

Голямата структура на лечебното заведение и статутът му на университетска болница създават условия за служителите за повишаване на професионалната си квалификация, уменията и компетенциите.