Отделение по спешна медицина включва звено „Вътрешни болести“, звено „Хирургия“, звено „Ортопедия и травматология“ и звено „ Педиатрия“. Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностично-лечебна помощ в спешен порядък. Осъществява се дейност от най-високата III-та степен на компетентност. Звената разполагат с леглова база за наблюдение на пациенти.

Спешна медицина