Социални профили

Уважаеми пациенти, граждани и служители, сигнали за корупция и конфликт на интереси може да подавате на следните телефони:

Телефонен указател

Заместник-директор “Административни и икономически въпроси”

 • 032/602000

Заместник-директор “Диагностична и лечебна дейност” – База I

 • 032/602775

Заместник-директор “Диагностична и лечебна дейност” – База II

 • 032/602856

Главна медицинска сестра

 • 032/602976

Автотранспорт

 • Ръководител звено – 0889/176200
 • Диспечер – 032/602473; 0882/925246

Анализ и контрол    

 • Началник отдел – 032/602815
 • Финансов контрольор – 032/602844
 • Лекар-контрольор – 032/602835

Болнична аптека     

 • Ръководител  – 032/602940
 • Експедиция – 032/602867
 • Сектор “Онкология” – 032/602682

Болнична кухня         

 • Организатор – 032/602980
 • Началник склад – 032/602862

Болнична стерилизация и пералня             

 • Ръководител звено – 032/602971
 • Работен салон – 032/602607
 • Локална  автоклавна -032/602606

Деловодство и архив

 • 032/602979; 0884/187520

Компютърно и информационно обслужване

 • Ръководител отдел – 032/602120
 • КИО База 1 – 032/602121
 • КИО База 2 – 032/602122
 • Телефонен техник – 032/602123

Медицинска техника          

 • Началник отдел – 032/602199
 • Технически изпълнител – 032/602650

Правно обслужване и административни процедури    

 • Началник отдел – 032/602930
 • Юристи – 032/602930
 • Обществени поръчки – 032/602849

Радиационен контрол

 • 032/602975

Снабдяване  

 • Началник отдел – 032/602120; 0882/909595
 • Склад – База 1 – 032/602815
 • Склад – База 2 – 032/602021

Стротелство и техническа поддръжка

Началник отдел – 032/602929
Главен ел. техник – 032/602928

Трудова медицина

 • 032/602088

Управление на системи за сигурност         

 • Началник отдел 032/602871; 0887/561550
 • Ръководител звено – 032/602966; 0884/799711
 • Главен енергетик – 032/602622; 0882/555925

Управление на топлинни и електрически системи

 • Началник отдел – 032/602966; 0882/555925
 • Главен енергетик – 032/602622

Управление на човешките ресурси          

 • Началник отдел – 032/602833
 • Икономисти, организация на труда – 032/602961; 032/602838
 • Личен състав – 032/602937
 • Специалист, здраве и безопасност при работа – 032/602694
 • Организатор спортна дейност – 032/602021

Финансиране, отчетност и статистика      

 • Началник отдел – 032/602814
 • Специалисти Здравен мениджмънт – 032/602814

Финансово-счетоводен отдел

 • Главен счетоводител  – 032/602866
 • Счетоводители –  032/602138; 032/602842; 032/602841; 032/602839
 • Каса База 1 – 032/602388
 • Каса База 2 – 032/602737

Хигиенно-епидемиологичен отдел

 • 032/602910

Централен склад за медицински изделия          

 • Началник склад – 032/602921

Втора клиника по хирургия

 • Началник клиника – 032/602963
 • Технически изпълнител – 032/602736
 • Старши мед. специалист – 032/602735
 • Приемен кабинет – 032/602662
 • Лекарски кабинет – 032/602766
 • Операционна 2 етаж – 032/602555
 • Операционна 11 етаж – 032/602994
 • Предоперативен сектор – 032/602012
 • Оперативен сектор – 032/602918
 • Септичен сектор – 032/602013

Вътрешно-консултативни кабинети         

 • Началник отделение – 032/602938; 0882/555842
 • Старши мед. специалист – 0882/555900
 • Приемен кабинет – 032/602688; 032/602611
 • Алергологичен кабинет – 032/602689
 • Гастроскопски кабинет- 032/602692
 • Бронхоскопски кабинет – 032/602719
 • Неврологичен кабинет – 0889/655516
 • Педиатричен кабинет – 0884/035990
 • Дежурен лекар – 032/602902; 0882/270748

ДКЦ “Свети Георги”

 • Регистратура – База 1 – 032/330248
 • Регистратура – База 2- 032/602978
 • Интегрален център   032/602018

Клиника по акушерство и гинекология   

 • Началник клиника – 032/602238; 0882/555826
 • Технически изпълнител – 032/602827
 • Канцелария – 032/602826
 • Началник Отделение по неонатология – 032/602822
 • Началник Родилно отделение – 032/602554
 • Началник Отделение по гинекология – 032/602824
 • Отделение по патологична бременност – 032/602868
 • Старши мед. специалист – 032/602825

Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)      

 • Началник клиника – 032/602015
 • Технически изпълнител – 032/602965
 • Старши мед. специалист – 032/602763
 • Лекарски кабинет – 032/602019
 • Дежурен лекар – 032/602764

Клиника по гастроентерология     

 • Началник клиника – 032/602523
 • Технически изпълнител – 032/602790
 • Старши мед. специалист – 032/602307
 • Приемен кабинет – 032/602658
 • Лекарски кабинет – 032/602346
 • Манипулационна – 032/602306

Клиника по детска хирургия         

 • Технически изпълнител -032/602786
 • Приемен кабинет – 032/602648
 • ОДАРИЛ – 032/602904
 • Манипулационна – 032/602919

Клиника по ендокринология и болести на обмяната    

 • Началник клиника – 032/602486; 0882/555802
 • Технически изпълнител – 032/602395
 • Старши мед. специалист – 032/602281
 • Лекарски кабинет – 032/602394; 032/602356; 032/602233
 • Манипулационна – 032/602493

Клиника по инфекциозни болести

 • Канцелария  – 032/602748
 • Старши мед. специалист – 032/602851
 • ХИВ кабинет  – 032/602746
 • Проф. М. Стойчева –  032/602989
 • Началник ОИРЛ – 032/602932
 • Лекари ОИРЛ – 032/602743
 • ІІ блок, ет. 2 – 032/602988
 • ІІІ блок, ет. 1 – 032/602741; 032/602933
 • ІІІ блок, ет. 2 – 032/602744

Клиника по кардиология

 • Началник клиника – 032/602354
 • Технически изпълнител – 032/602377
 • Началник Общо отделение – 032/602398
 • Началник на интензивно отделение- 032/602464
 • Старши мед. специалист – 032/602893
 • Приемен кабинет – 032/602661
 • Приемен кабинет – База  1 – 032/602587
 • Лекарски кабинет – 032/602541; 032/602504
 • Интензивен сектор – 032/602577
 • Манипулационна – 032/602475

Клиника по клинична токсикология        

 • Началник клиника – 032/602244
 • Старши мед. специалист – 032/602203
 • Лекарски кабинет – 032/602406
 • Манипулационна – 032/602203

Клиника по клинична хематология

 • Началник клиника – 032/602481; 0882/555840
 • Технически изпълнител – 032/602596
 • Старши мед. специалист -032/602421
 • Лекарски кабинет – 032/602298
 • Приемен кабинет -032/602204

Клиника по кожни и венерически болести         

 • Началник клиника – 032/602 575
 • Технически изпълнител – 032/602469
 • Старши мед. специалист – 032/602203
 • Приемен кабинет – 032/602272
 • Алергологичен кабинет и лаборатория – 032/602 268
 • Хистопатологична лаборатория – 032/602 467
 • Микологичен кабинет и лаборатория – 032/602 467
 • Серологична лаборатория – 032/602 268
 • Кабинет по полово предавани болести – 032/602271
 • Функционална лаборатория – 032/602575
 • Кабинет по съдови дерматози – 032/602270

Клиника по лицево-челюстна хирургия

 • Началник клиника – 032/602717
 • Технически изпълнител – 032/602016
 • Приемен кабинет- 032/602663
 • Лекарски кабинет – 032/602957; 032/602956
 • Манипулационна – 032/602922
 • Операционна ет. 2 – 032/602758
 • Операционна ет. 4 – 032/602757

Клиника по лъчелечение   

 • Началник клиника – 032/602334; 0887/705636
 • Регистратура – 032/602330
 • Старши мед. специалист – 032/602479
 • Физици – 032/602322
 • Дежурна мед. сестра – 032/602333

Клиника по медицинска онкология

 • Началник клиника – 032/602878
 • Регистратура – 032/602879
 • Старши мед. специалист – 0882/555897
 • Приемен кабинет – 032/602875
 • Манипулационна – 032/602877
 • Дежурен лекар – 032/602878

Клиника по неврохирургия

 • Началник клиника – 032/602955
 • Технически изпълнител – 032/602339
 • Старши мед. специалист – 032/602005
 • Лекарски кабинет – 032/602619; 032/602906; 032/602905
 • Мъжко отделение – 032/602733
 • Женско отделение –  032/602011

Клиника по нервни болести          

 • Началник клиника – 032/602212
 • Технически изпълнител – 032/602137
 • Старши мед. специалист – 032/602483
 • Приемен кабинет – 032/602659
 • Планов прием на пациенти – 0886/676210
 • Специализирана комисия по Епилепсия – 032/602279, 032/602700
 • Специализирана комисия по Деменции – 032/602497; 0882/210626
 • Специализирана комисия по Множествена склероза – 032/602205
 • Специализирана комисия по Паркинсонова болест – 032/602497; 0882/212449
 • Специализирана комисия по Периферно-нервни заболявания – 032/602282
 • Специализирана комисия за лечение с ботулинов токсин – 032/602497; 0882/212449
 • Специализирана комисия за лечение със Spinraza – 032/602497; 0882/212449
 • Лекарски кабинет в Отделението по обща неврология – 032/602278
 • Дежурен лекар в Интензивен сектор към Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти – 0882/270719
 • Манипулационна – Обща неврология – 032/602282
 • Манипулационна – Съдов сектор в Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти – 032/602477
 • Лаборатория по Клинична електромиография и транскраниална магнитна стимулация – 032/602497
 • Лаборатория по Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 032/602497
 • Лаборатория по Доплерова сонография – 032/602282
 • Лаборатория по Клинична електроенцефалография – 032/602700
 • Кабинет по Клинична невропсихология – 032/602497
 • Лаборатория по Евокирани потенциали – 032/602205
 • Кабинет по Невроофталмология – 032/602282

Клиника по ортопедия и травматология

 • Началник клиника – 032/602946
 • Технически изпълнител – 032/602 946
 • Медицински секретар – 032/602861
 • Старши мед. специалист – 032/602791
 • Лекарски кабинет- 032/602863; 032/602101; 032/602947

Клиника по очни болести

 • Началник клиника – 032/602951
 • Технически изпълнител – 032/602780
 • Старши мед. специалист – 032/602231
 • Спешен приемен кабинет – 032/602649
 • Дежурен лекар – 032/602908
 • Детски кабинет – 032/602616
 • Глаукомен кабинет – 032/602617
 • Лазерен кабинет – 032/602787
 • Манипулационна I – 032/602730
 • Манипулационна II – 032/602014

Клиника по педиатрия

 • Началник клиника – 032/602295
 • Технически изпълнител – 032/602247
 • Канцелария – 032/602586
 • Старши мед. специалист – 032/602249
 • ОРИЛ – 032/602255
 • Детска пулмология и алергология  – 032/602248
 • Детска неврология – 032/602251
 • Детска онкохематология – 032/602252
 • Детска ендокринология – 032/602253
 • Детска ревмокардиология – 032/602513
 • Детска гастроентерология и нефрология – 032/602542
 • ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали – 032/602-468
 • Ранна интердисциплинарна рехабилитация – 032/602583
 • Психолог – 032/602-546

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия

 • Началник клиника – 032/602-727
 • Технически изпълнител – 032/602891
 • Старша медицинска сестра – 032/602-681
 • Приемен кабинет – 032/602664
 • Лекарски кабинет – 032/602625
 • Манипулационна – 032/602699
 • Реанимационен сектор – 032/602847
 • Операционна – 032/602761
 • Дежурен лекар – 032/602681

Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца

 • Началник отделение  – 032/602009
 • Технически изпълнител  – 032/602935

Клиника по пневмология и фтизиатрия

 • Началник клиника – 032/602990
 • Технически изпълнител – 032/602620
 • Старши мед. специалист – 032/602796
 • Приемен кабинет – 032/602658
 • Манипулационна – 032/602799

Отделение по фтизиатрия

 • Началник на отделение – 032/602772
 • Старши мед. специалист – 032/602768
 • Регистратура – 032/602770
 • Приемен кабинет – 032/602171; 032/602604
 • Детски кабинет – 032/602172
 • Технически изпълнител – 032/602173

Клиника по психиатрия

 • Началник клиника – 032/602557
 • Технически изпълнител – 032/602287
 • Старши мед. специалист – 032/602434
 • Женско отделение – 032/602308
 • Мъжко отделение – 032/602286

Клиника по ревматология

 • Началник клиника – 032/602532
 • Технически изпълнител – 032/602389
 • Старши мед. специалист – 032/602515
 • Лекарски кабинет – 032/602540; 032/602411; 032/602391; 032/602273
 • Манипулационна – 032/602390

Клиника по съдова хирургия

 • Технически изпълнител – 032/602865
 • Старши мед. специалист – 032/602358
 • Дежурен кабинет – 032/602-909
 • Приемен кабинет – 032/602872
 • Манипулационна –032/602776

Клиника по урология

 • Началник клиника – 032/602945
 • Канцелария – 032/602691
 • Технически изпълнител – 032/602782
 • Старши мед. специалист – 032/602874
 • Лекарски кабинет – 032/602618; 032/602914
 • Манипулационна І-ви сектор – 032/602913
 • Манипулационна ІІ-ри сектор – 032/602924
 • Рентген – 032/602614
 • Операционна зала – 032/602392
 • Амбулатория 032/602656
 • Литотриптер  032/602873

Клиника по ушно-носни-гърлени болести (УНГ)

 • Началник клиника – 032/602915
 • Технически изпълнител – 032/602651
 • Старши мед. специалист – 032/602654
 • Приемен кабинет – 032/602652
 • Отоневрологичен кабинет – 032/602646
 • Лекарски кабинети – 032/602954; 032/602973; 032/602836
 • Манипулационна – женско отделение – 032/602943
 • Манипулационна – мъжко отделение – 032/602653

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

 • Началник клиника – База 1 – 032/602422 -; База 2 – 032/602972
 • Технически изпълнител – 032/602784
 • Старши мед. специалист – База 1 – 032/602385 -; База 2 – 032/602783
 • Лекарски кабинети – База 1 – 032/602223; 032/602419
 • Лекарски кабинет – База 2 – 032/602781
 • Процедурна зала – База 1 – 032/60222
 • Рефлексотерапия – База 1 – 032/602396
 • Детски сектор – стационар – База 1 – 032/602789
 • Детски сектор – манипулационна – База 1 – 032/602788
 • Манипулационна – База 2 – 032/602781
 • Електролечение – База 2 – 032/602610

Клинична лаборатория

 • Началник на лаборатория – 032/602590
 • Технически изпълнител – 032/602297; 032/644085
 • Старши мед. специалист – 032/602459
 • Регистратура – 032/602340
 • Лекарски кабинет – 032/602382
 • Сектор “Клинична химия” – 032/602439
 • Сектор “Клинична цитология” – 032/602261
 • Сектор “Спешни анализи” – 032/602349
 • Сектор “Урини” – 032/602443
 • Сектор “Хормони” – 032/602551
 • Сектор “Клинична химия” – База 2 – 032/602687
 • Сектор “Клинична цитология и спешни анализи” – База 2- 032/602721
 • Дежурен лаборант – База 2 – 032/602950
 • Лекарски кабинет База 2 – 032/602859
 • Лаборатория “Спешен портал” – База 2 – 032/602734

Лаборатория по вирусология

 • Началник лаборатория – 032/602275
 • Лаборатория – 032/602-220.
 • Филиал за диагностика на COVID-19 –  032/602113; 032/602114

Лаборатория по клинична имунология

 • Началник лаборатория – 032/200730
 • Лаборатория – 032/602208

Лаборатория по микробиология, с дейност на регионална лаборатория по туберкулоза

 • Началник лаборатория – 032/200730
 • Канцелария – 032/602407
 • Старщи лаборант – 032/602275
 • Микробиологични сектори (капков, урини, чревни инфекции) – 032/602408
 • Сектор “Апаратна” – 032/602206
 • Сектор “Приемен” – 032/602220
 • Лаборатория по туберколоза – 032/602769
 • Отделение по диализно лечение
 • Началник отделение – 032/602580
 • Старши мед. специалист -032/602487
 • Лекарски кабинет – 032/602508
 • Спешна зала База 2 – 032/602828
 • Манипулационна – 032/602285

Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия

 • Началник отделение – 032/602958
 • Технически изпълнител – 032/602897
 • Старши мед. специалист – 032/602894
 • Приемен кабинет – 032/602896
 • Лекарски кабинет – 032/602898
 • Следоперативен сектор – 032/602860
 • Ендоскопска операционна  – 032/602813

Отделение по инвазивна кардиология   

 • Началник на отделение  – 032/602941
 • Старши мед. специалист – 032/602852
 • Манипулационна – 032/602925

Отделение по кардиохирургия     

 • Началник клиника – 032/602816
 • Технически изпълнител – 032/602812
 • Старши мед. специалист – 032/602803
 • Лекарски кабинет – 032/602802
 • Стационар – 032/602804
 • Реанимационен сектор – 032/602805

Отделение по обща и клинична патология

 • Началник отделение – 032/602348
 • Канцелария – 032/602370
 • Лекарски кабинет – 032/602585; 032/602387; 032/602347
 • Хистологични лаборатории – 032/602386
 • Гефрирна лаборатория – 032/602858
 • Секционна зала – 032/602441

Отделение по медицинска генетика

 • Началник отделение – 032/602431
 • Старши лаборант – 0882/555915
 • Кабинет за генетично консултиране – 032/602338
 • Лабораторен сектор – 032/602338

Отделение по нефрология

 • Началник отделение – 032/602046
 • Технически изпълнител – 032/602293
 • Старши мед. специалист – 032/602582
 • Лекарски кабинет – 032/6022492
 • Медицински сестри – 032/602495

Отделение по нуклеарна медицина

 • База 1 (Сцинтиграфии) – 032/602351; 0885/295823
 • База 2 (ПЕТ/СТ) – 0885/640749

Отделение по образна диагностика

 • Началник отделение – 032/602985
 • Регистратура – База 1 – 032/602414; 0885/053441
 • Регистратура – База 2 – 032/602724  0885/053597
 • Старши рентгенов лаборант – База 1 – 032/602412
 • Старши рентгенов лаборант  – База 2 – 032/602986
 • Компютърен томограф – База 1 – 032/602416
 • Лаборанти – База 1 –  032/602213
 • Лекарски кабинет – 032/602939
 • Кабинет научно -техническа лаборатория – 032/602975
 • Лаборанти – 032/602696
 • Ехографски кабинет – 032/602698
 • Магнитно – резонансна томография – 032/602695;

Отделение по паразитология

 • Началник отделение – 032/602284
 • Лаборатория – 032/602239

Отделение по професионални болести   

 • Началник отделение  – 032/602488
 • Технически изпълнител – 032/602258
 • Старши мед. специалист – 032/602472
 • Лекарски кабинет – 032/602572
 • Дежурен лекар – 032/602572
 • Манипулационна – 032/602472

Отделение по Спешна медицина, звено „Вътрешни болести“

 • Ръководител звено – 032/602899
 • Спешна регистратура – 032/602738
 • Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/602420

Отделение по Спешна медицина, звено „Ортопедия и травматология“       

 • Спешен приемен кабинет – 032/602984

Отделение по Спешна медицина, звено “Педиатрия”

 • Спешен приемен кабинет – 032/602313

Отделение по Спешна медицина, звено “Хирургия”

 • Ръководител звено – 032/602776
 • Старши мед. специалист – 032/602894
 • Спешна регистратура – 032/602738
 • Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/602983

Отделение по съдебна медицина

 • Начални отделение – 032/602378
 • Канцелария – 032/602510
 • Старши лаборант – 0882/555875

Отделение по трансфузионна хематология

 • Дежурен лаборант База 1 – 032/602380
 • Дежурен лаборант База 2 – 032/602693

Първа клиника по хирургия          

 • Началник клиника – 032/602969
 • Технически изпълнител – 032/602010
 • Старши мед. специалист – 032/602846
 • Лекарски кабинети – 032/602683; 032/602996; 032/602964; 032/602890; 032/602817
 • Операционна 2 етаж – 032/602544
 • Операционна 7 етаж – 032/602753
 • Предоперативен сектор – 032/602923
 • Реанимационен сектор – 032/602995
 • Сектор Колопроктология – 032/602920

БАЗА I

БАЗА II