УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД има сключен договор със НЗОК за 294 клинични пътеки, 5 високоспециализирани медицински дейности и 11 клинични процедури. Здравноосигурените пациенти не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за престой в болницата и някои скъпоструващите медицински изделия. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се налага доплащане. Вижте целия списък на клиничните пътеки в раздел „Дейности по договор с НЗОК“ (ЛИНК).

Освен с направление можете да минете преглед като заплатите такса за услугата съгласно утвърдения ценоразпис на лечебното заведение.

Това зависи от конкретното заболяване и натовареността на клиниката/отделението. Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранното планиране на прегледа. Първо проверете на място или по телефон кога е възможно да бъдете прегледани.

При необходимост от постъпване в болницата е необходим талон №7 от личния лекар.

Приемането се извършва с направление за хоспитализация или по собствено желание срещу заплащане по утвърдения ценоразпис. Постъпилите по спешност пациенти биват преглеждани от съответните специалисти и ако състоянието им го налага, се приемат в съответното отделение на болницата.

Документ за самоличност/акт за раждане за деца до 14 години.

Направление за хоспитализация.

Други – предишни епикризи, рецептурна книжка, експертно решение от ТЕЛК и други относими към заболяването.

Пациентът, който желае да направи избор на лекар/екип, трябва да провери (чрез приемния кабинет) дали желаният от него лекар/екип има възможност да го приеме. Съгласуват се възможностите и при постъпване на пациента в болницата се попълва. След което се заплаща такса в касата, според ценоразписа на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

Можете да се информирате за тях в раздел „Харта на пациента“ в сайта на болницата.

Свиждането с пациенти се осъществява според вътрешния правилник на отделните клиники и отделения. Повече информация може да получите на телефоните за връзка посочени в сайта.

На пациентите са осигурени закуска, обяд и вечеря в отделението, в което са настанени за лечение.

Може да имате придружител по време на лечението Ви, който трябва да заплати такса на касата на болницата, според утвърдения ценоразпис на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.