Линеен ускорител “Elekta Infinity”

(Интензивно модулирано и обемно модулирано лъчелечение)

От 2020 г. Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив ЕАД разполага с линеен ускорител „Elekta Infinity“. Апаратът е разположен в База I на бул.”Васил Априлов” 15A. Новият линеен ускорител дава възможност в Клиниката по лъчелечение да се извършват интензивно модулирано и обемно модулирано лъчелечение.  Чрез новата технология пациентите получават много по-висока и прецизирана доза в облъчваните органи и части от обема, при по-добро запазване на критичните структури.

С новия линеен ускорител „Elekta Infinity“ може да се провежда също и радиохирургия на туморите в почти всички органи. Това се прави независимо от радиохирургията, извършвана с другия апарат от най-висок клас – Кибернож.

В работата с новия линеен ускорител е ангажиран екип от 6 лекари, 4 физици и 10 лаборанти. Клиниката по лъчелечение осигурява най-краткия срок за включване в график за лечение – няма листа на чакащи пациенти. Няма ограничение за максимален брой пациенти на месец.

Планиране за лечение

За заплануване на пациенти, подходящи за лечение чрез радиохирургия, е необходимо в Клиника по лъчелечение да се представят копия от медицинските документи на болния – епикризи, проведени образни изследвания (КТ, ЯМР, PET/CT), документи от предходни облъчвания, решения  на онкологични комисии и ПКК.

Приемане на документацията се извършва след предварителна уговорка на  телефони:

  • Амбулатория – 032/602 330          
  • Доц. д-р Веселин Попов, дм – 0882/555 812

Документите ще бъдат разгледани в рамките на 1 до 3 работни  дни. При одобрение ще се назначат дата и час за изследване, за които пациентите могат да се информират по телефона или на място.

Пациентите се лекуват по клинична пътека 251.1 и 251.2.