УМБАЛ „Свети Георги“ предлага средните услуги:

Болнична стерилизация

  • Осигурява стерилността на медицинските пособия и операционно бельо необходими за безопасността на пациентите при оказване на медицинска помощ, намаляване честотата на вътреболничните инфекции.  Използват се стандартизирани методи за стерилизация:
  • Стерилизация с влажна топлина /автоклавиране/ на термо и влагоустойчиви медицински изделия и текстил;
  • Химическа стерилизация  с газ етиленоксид на термолабилни медицински изделия.

Секторът разполага със съвременна апаратура, задоволяваща потребностите на лечебните звена със стерилни материали 24 часа в денонощието.

Предлага услуга за професионално опаковане на медицински изделия в еднократна опаковка с комбинирано фолио. 

Има свободни мощности за стерилизация и предоставя услугата на външни клиенти. 

Болнична пералня

Осигурява лечебните звена с чисто и дезинфекцирано пране – постелъчен инвентар, работно облекло, завивки и др. текстилни изделия. Изпира и дезинфекцира операционно бельо. Освен със сектор за хигиенно пране, Болничната пералня разполага със самостоятелен такъв за обработка и пране на рисково – инфекциозно пране. Към услугата се предлага и възможност за събиране на замърсено,  и доставка на чисто пране  със собствен транспорт от и до клиента.

Има свободни мощности за изпиране на болнично пране и предоставя услугата на външни клиенти.

Контакти:
телефон – 032/602971; 0882555906
email – magdelinapenkova@abv.bg