Стационарният блок на УМБАЛ „Свети Георги“ се състои от над 1500 болнични легла разпределени в 34 клиники и отделения. Извършва се лечебна дейност в пълен обем по всички медицински специалности.

Терапевтични