Планова хоспитализация

Пациентите, насочени за планова хоспитализация, посещават приемния кабинет по съответната медицинска специалност в консултативно-диагностичният блок на лечебното заведение. Лекарят от приемния кабинет извършва преглед и при потвърдени индикации предлага хоспитализация. При необходимост от прецизиране на диагнозата могат да бъдат назначени образни, лабораторни, функционални и други изследвания и консултации към доболничната помощ.

Плановият прием на включени в листата пациенти се осъществява всеки делничен ден от 08:00 часа до 10:00 часа. Оформя се приемната част на История на заболяване и Направление за хоспитализация.

Записването на пациента става в Регистратурата, където се проверява здравно-осигурителния му статус. При потвърждаване на здравното осигуряване от регистратурата пациента се насочва към клиниката. Пациенти могат да бъдат приети:

 • Като задължително здравноосигурено лице с Направление №3 (за консултация) от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от УМБАЛ „Свети Георги“, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
 • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление – срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
 • Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд. УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД има сключени договори с ЗОФ „ВАЙС МЕДИКА“, ЗАД „БЪЛГАРИЯ“, ЗЕАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, ЗД „ЕВРОИНС“, ЗД „ДОВЕРИЕ“, ЗК „ДЗИ“, ЗК „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, „ЮНАЙТЕД“ ЗО, ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, FiHealth, МЕДИКО 21, ЗК „УНИКА“, ЗК „БУЛСТРАД“, ЗД ОЗОК „Инс“ АД, ЕС ЕЙ ТИ ХЕЛТ АД, ЕЗОК ЗАД.

Веднага след постъпване на пациента в клиниката (отделението) се вземат кръв и урина.

В деня на постъпване не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода.

Имате право да изберете лекуващ лекар или екип срещу допълнително заплащане съгласно болничния ценоразпис (ЛИНК КЪМ ЦЕНОРАЗПИС!!!!!).

Какви документи са ви необходими?

 • Направление за хоспитализация
 • Лична карта
 • Рецептурна книжка, ако разполагате с такава
 • Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви
 • Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
 • Епикризи на минали заболявания
 • Образни и лабораторни изследвания

Какви лични вещи с ви необходими?

 • Връхна дреха
 • Нощница
 • Тоалетни принадлежности
 • Хавлия
 • Лечебното заведение не носи отговорност за съхраняване или липса на пари и други ценности.

Спешна хоспитализация

Спешната хоспитализация на болни се извършва при спазване на реда и условията на Правилника за структурата и дейността на Отделение по Спешна медицина и следните правила:

 1. Болните за спешна хоспитализация се приемат в Отделение по Спешна медицина:

а) за База ІІ – звена “Хирургия” и Шокова зала; Ортопедия и травматология; Вътрешни болести; Кабинет по Ушно-носно-гърлени болести; Кабинет по Очни болести; Кабинет по Детска хирургия като всеки пациент подлежи на регистрация в Регистратура;

б) за Клиника по инфекциозни болести – през спешен приемен център;

в) за База І – Звено “Педиатрия”;

 1. 2. Поради необходимост от специализирана диагностика и незабавно осъществяване на оперативна интервенция и/или лечение, се допуска директен спешен прием на пациентите в следните клинични структури: Клиника по кардиология (при данни за остър коронарен инцидент) с Отделение по инвазивна кардиология, Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение, Отделение по кардиохирургия, Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия; Клиника по инфекциозни болести, Клиника по акушерство и гинекология, Клиника по урология, Клиника по лицево-челюстна хирургия, Клиника по клинична токсикология, Специализиран център за диагностика и лечение на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт (СЦДЛПИМИ), Клиника по детска хирургия и Клиника по неврохирургия. (Възможността за директен спешен прием в Клиника по детска хирургия и Клиника по неврохирургия се отнася за деца до 10-годишна възраст и е по преценка на триажа на Отделение по спешна медицина).
 2. Отделение по спешна медицина и Отделение по образна диагностика, звеното по „Магнитно-резонансна томография“ заедно със Специализирания център за диагностика и лечение на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт (СЦДЛПИМИ) създават организация за незабавно и приоритетно обслужване на пациенти с предполагаем исхемичен мозъчен инсулт във времевите интервали, посочени в съответния алгоритъм.
 3. Спешният прием на деца се осъществява, както следва:

– Всички деца с оплаквания или заболявания, които не са хирургични (нехирургични случаи) се приемат в База 1 на лечебното заведение – Отделение по спешна медицина – звено „Педиатрия“ или при съмнение за инфекциозно заболяване – Клиника по инфекциозни болести;

– В База 2, в звена Хирургия и Ортопедия и травматология се приемат всички деца с хирургични заболявания, включително пострадали при пътно-транспортни произшествия, с травми на глава и лицево-челюстна област. Всички деца до 10-годишна възраст, нуждаещи се от хирургическо лечение и консултации след пътно-транспортни произшествия (ПТП) или със следните заболявания:

(а) болести на гръдния кош, белите дробове, медиастинума, без сърдечно-съдови заболявания; 

(б) урогенитални заболявания;

(в) болести на корема и коремните органи;

(г) хирургична обработка на рани ако детето няма да бъде хоспитализирано, се консултират задължително от Клиниката по детска хирургия.

– Ако се налага прием на дете до 18 годишна възраст поради рани на главата, тялото и крайниците в други клинични звена, обработката на раните става съвместно след консултация с детски хирург.

 1. За всеки болен, хоспитализиран по спешност, се издава „История на заболяването“ като паспортната част се попълва от работещите в приемните отделения, а приемната диагноза и лечебните действия – от дежурния лекар на клиниката;
 2. При липса на индикации за спешна хоспитализация лекарят от Отделение по Спешна медицина или консултантът от съответната клиника (отделение) вписва основанията в медицинската документация (Амбулаторен лист).
 3. Дежурният/приемащият лекар, от съответната Клинична структура, на които е разрешен директен спешен прием на пациенти, в случаите, при които прецени, че пациентът не се нуждае от хоспитализация, попълва формуляр „Лист за консултация“, след което насочва пациента в Отделение по спешна медицина, където се извършва преглед и се оформя „Лист за преглед на пациент в спешно отделение“.

Пациентите могат да приемат или отхвърлят предлаганите им диагностични процедури, лечение или здравни грижи или продължаването на започната медицинска дейност, освен в случаите, когато подлежат на задължително лечение. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.

Когато не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. Пациентът може да изяви отказа си по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуално забавяне на лечебно-диагностичния процес.