Звена

Канцелария

Ръководител: Кремена Сакалиева

Деловодство и архив

Ръководител: Атанаска Гъркова

Управление на човешките ресурси

Ръководител: Дарина Стойчева

Финансово-счетоводен отдел

Ръководител: Марияна Гешева

Правно обслужване и административни процедури

Ръководител: Тенчо Василев

Анализ и контрол

Ръководител: Диана Стоева

Финансиране, отчетност и статистика

Ръководител: Веселин Калинчев

Строителство и поддръжка

Ръководител: Делчо Джукелов

Компютърно и информационно обслужване

Ръководител: Пламен Едрев

Управление на топлинни и електрически системи

Ръководител: инж. Димитър Гошев

Медицинска техника

Ръководител: Йордан Жилков

Хигиенно-епидемиологичен отдел

Ръководител: Д-р Христиана Бацелова

Мобилизационна подготовка и сигурност

Ръководител: проф. Златин Киряков

Радиационен контрол

Ръководител: инж. Георги Добрев

Снабдяване

Ръководител: Здравка Василева

Товаро-разтоварни дейности и почистване на откритите площи

Ръководител: Иван Георгиев

Болнична стерилизация и пералня

Ръководител: Магделина Пенкова

Болнична кухня

Ръководител: Стоянка Николова

Болнична аптека

Ръководител: Маг.-фармацевт Недялка Червенкова

Автотранспорт

Ръководител: инж. Димитър Учерджиев