В Отделението по образна диагностика на територията на База 2 на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив работят два компютърни томографа – 16-срезов GE Bright Speed и 64-срезов Siemens Somatom Definition AS 40. Апаратите извършват пълен обем съвременна диагностика на заболяванията на централната нервна система, лицево-челюстна и шийна област, белите дробове и медиастинума, органите на коремната кухина и малкия таз и мускулно-скелетната система във възрастовия диапазон от новородени до възрастни. Изследванията се провеждат  по специално разработени протоколи в зависимост от областта на сканиране и търсената патология, като венозното прилагане на контрастна материя се извършва с модерни двупомпени инжектори. Получените образи се обработват на няколко специализирани работни станции с постоянно актуализиращ си софтуер, което позволява бърза интерпретация на находките в три равнини и богат набор от 3D обемни изображения. Така обработените образи са достъпни веднага до лекарите от клиничните звена чрез PACS – система за архивиране.

Основна част от работата са състояния на спешност – травматизъм, остри възпалителни и съдови заболявания, следоперативни усложнения. Друга част обхваща онкологичните заболявания – ранна диагностика, стадиране, контролно проследяване и оценка на лечението.

Рутинно се извършват високоспециализирани изследвания като КТ ангиографии в пълен обем, включително пред- и следоперативна диагностика на аортата.

Единствени по рода си за областта са следните изследвания

  • Мозъчна перфузия, част от протокола за диагностика на мозъчния инфаркт
  • КТ коронарография
  • Подготовка за TAVI – транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза
  • Компютър-томографска колонография ( виртуална колоноскопия ) – скрийнинг за откриване на полипи на дебелото черво.

Отделението работи в условията на 24-часов непрекъснат режим на работа с хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

Контакти:

Регистратура БАЗА 2 – 032 602 724/ 0885 053597

бул. „Пещерско шосе“ 66, ет.1, Отделение по образна диагностика