Осъществява се дейност от най-високата III степен на компетентност. Звената разполагат с леглова база за 24-часово наблюдение на пациенти

Диагностични