Дейност

Основната дейност е изцяло подчинена на мисията на Клиничната лаборатория за осигуряване на лабораторни резултати с висока аналитична и диагностична

надеждност с цел: подпомагане на правилните диагностични решения; контрол на динамиката на болестния процес и лечението; ефективна профилактика и оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността на пациента.

Екип от висококвалифицирани специалисти, ръководещи отделни клиничнолабораторни направления, осигуряват консултации при назначаване на изследвания, интерпретация и тълкуване на резултатите и клиничнолабораторни констелации при конкретни състояния и заболявания.

Клиничната лаборатория извършва над 8000 лабораторни анализа за денонощие

Като структура на университетска болница Клиничната лаборатория е база за обучение на студенти, докторанти и специализиращи лекари. Добрата база е предпоставка за научна дейност, свързана с развитието на кадрите в лабораторията и в други диагностично-лечебни структури на Университетската болница.

Клиничната лаборатория извършва:

 • Клиничнолабораторни изследвания на стационарно приети пациенти в клиниките на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив;
 • Клиничнолабораторни изследвания на пациенти от други здравни заведения в

града и областта – по договор и срещу заплащане;

 • Клиничнолабораторни изследвания на амбулаторни пациенти срещу заплащане;
 • Клиничнолабораторни изследвания по договор с промишлени и други предприятия, стопански и обществени структури;
 • Изпитвания на апаратура и реактиви;
 • Клиничнолабораторни изследвания, включени в научни проекти и дисертации;
 • Клиничнолабораторни изследвания към клинични проучвания (медико-диагностични и фармацевтични).

Клиничната лаборатория осигурява 24-часово непрекъснато обслужване

на клиничните звена и пациентите от спешните отделения, подчинено на медицинската доктрина за непрекъснатост и равномерност на лечебно-диагностичния процес.

Дейността на Клиничната лаборатория е в съответствие с критериите и правилата за добра лабораторна практика и стандартите за медико-диагностична дейност при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите.

Клиничната лаборатория разполага със съвременна и високотехнологична апаратура за извършване на клиничнолабораторни изследвания в областите на лабораторната

диагностика:

 • Биохимичен анализ – ензими, метаболити, субстрати, липиди, електролити и олигоелементи;
 • Хематологичен анализ;
 • Уринен анализ;
 • Коагулационен анализ – фактори и инхибитори на кръвосъсирване и фибринолиза;
 • Имунологичен анализ – хормони и техни метаболити, туморни маркери, витамини, съединително-тъканни и костни маркери, автоантитела;
 • Токсикохимичен анализ и лекарствено мониториране;
 • Елементен анализ – микроелементи и тежки метали;
 • Други – спермален анализ, химичен състав на бъбречни конкременти.

Портфейлът от медицински услуги, осъществявани от Клиничната лаборатория, е формиран в резултат на многогодишната дейност на лабораторията, основана на здравните потребности на населението от обслужвания район, от една страна, техническите ресурси на Клиничната лаборатория – от друга, както и на статута на университетска болница.

Интензивното развитие на клиничната лаборатория като интердисциплинарна

специалност води до непрекъснато въвеждане на нови показатели, нови методи и технологии.

Понастоящем в Централната клинична лаборатория се извършват над 300 вида анализи – рутинни, специализирани, високоспециализирани и уникални за града и региона.

Лабораторията е база за обучение на студенти от Медицинския факултет, Факултета по фармация и Медицинския колеж към Медицински университет – Пловдив, както и за следдипломно обучение на специализиращи лекари по клинична лаборатория и клинична химия.

Началници
Доц. д-р Таня Денева, дм

Доц. д-р Таня Денева, дм

Началник-лаборатория

Завършила „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 2002 г.

Признати специалности по: „Клинична лаборатория" (2007 г.). Доктор по медицина (2010 г.).

През 2016 г. придобива научното звание „Доцент".

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Завършила специалност „Приложна психология" със степен магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 2015 г.

Теа Церовска

Теа Цировска

Старши медицински лаборант

Завършила Полувисш медицински институт „Д-р Мара Малеева-Живкова" - Пловдив, през 1987 г.

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен бакалавър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1998 г.

Завършила специалност „Здравен мениджмънт и управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2001 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи ФОЗ" със степен магистър в Медицински университет - София, през 2003 г

Екип

 

 

Д-р Деляна Митева Давчева

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Десислава Арабаджийска

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Стефка Денева Тулева

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Аделина Димитрова Бояджиева

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Боян Николаев Делев

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”


Д-р Снежана Стоянова Стоенчева

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Георги Емилов Търновски

Придобита клинична специалност: “Клинична лаборатория”.


Д-р Рая Делипавлова

Лекар-специализант по “Клинична лаборатория”.


Д-р Елеонора Чакърска

Лекар-специализант по “Клинична лаборатория”.

 

 

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиничната лаборатория е призната у нас като самостоятелна медицинска специалност „Медицинска лаборатория” през 1949 г. По-късно се налага наименованието „Клинична лаборатория”. През 1970 г. доц. Ралица Белева-Стайкова поставя началото на Централната биохимична лаборатория към Висшия медицински институт – гр. Пловдив, а през 1976 г. тя основава и става ръководител на Централната факултетска клинична лаборатория. През 1977 г. под ръководството на ст. н. с. д-р Васил Григоров се извършва интеграция на лабораториите към клиниките на ВМИ – Пловдив, в Централна институтска клинична лаборатория. От 1985 г. до 2006 г. ръководител е проф. д-р Тодорка Цветкова. През 1996 г. с решение на Академичния съвет към Висшия медицински институт се обособява и Катедра по клинична лаборатория с ръководител проф. Цветкова, а обучението по клинична лаборатория става самостоятелна дисциплина. От 2000 г., след разделянето на учебната от лечебната структура на ВМИ – Пловдив, Централната клинична лаборатория преминава в структурата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

В периода 2006-2010 г. ръководител на Централната клинична лаборатория е доц. д-р Дора Терзиева, а от 2010 г. до днес началник на Клиничната лаборатория е доц. д-р Таня Денева.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А.

Началник ЦКЛ:032/602-297;

факс: 032/644-085

Старши лаборант: 032/602-459

Лекари: 032/602-382

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...