Дейност

Клиниката е основна база за специализация по акушерство и гинекология и неонатология. Високата професионална компетентност на лекарите позволява да се извършват изключително разнообразни по своята етиология и характер хоспитализации на пациенти и да се получават високи медицински резултати.

Клиниката по акушерство и гинекология е утвърден център за диагностика, консервативно, оперативно лечение и родоразрешение на пациенти не само от Южна България, но и от всички области на страната. Основните дейности, които се извършват в Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, са диагностично-лечебни в пълен обем по всички клинични пътеки в областта на акушерството, гинекологията, онкогинекологията, урогинекологията и неонатологията.

Осъществява се висококвалифицирана помощ при всички планови, спешни и неотложни състояния в акушерството, гинекологията и неонатологията във всички възрасти. В клиниката се извършва консултативна дейност, включително на републиканско равнище, чрез Център за спешна медицинска помощ на всички здравни заведения от региона на Пловдив и Южна България.

В клиничната структура се прилага специализирана ултразвукова диагностика за установяване на аномалии на плода (11-13 гестационна седмица), биохимичен скрининг с ехографска оценка на плода (15-19 гестационна седмица) и фетална морфология (20-23 гестационна седмица).

Извършват се ранен (първи триместър) и късен (втори триместър на бременността) биохимичен скрининг.

При ражданията може да се избере методът за раждане – във вода или в родилна зала. В Отделението по патологична бременност на клиниката се проследяват и лекуват жени с проблемна и високорискова бременност. Извършва се диагностична и оперативна хистероскопия, диагностична и оперативна лапароскопия, както и интензивно лечение и проследяване на новородени деца.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

В структурата на Клиниката по акушерство и гинекология се включват следните отделения:

  • Отделение по неонатология с ръководител проф. д-р Мая Кръстева, дм;
  • Родилно отделение с ръководител проф. д-р Елена Димитракова, дм;
  • Отделение по гинекология с ръководител д-р Христина Иванчева;
  • Отделение по патологична бременност с ръководител проф. д-р Екатерина Учикова.

Легловата база в клиниката се състои от 131 легла. Болничните стаи са с по 2 легла и разполагат със собствен санитарен възел, като са създадени изолатори с едно легло. По отделения леглата са разпределени, както следва: Отделение по гинекология – 45 легла; Отделение по патологична бременност – 20 легла; Родилно отделение – 40 легла; Отделение по неонатология – 26 легла, в това число 6 легла за интензивно лечение по неонатология и 5 легла за лечение на недоносени деца.

Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност в областта на акушерството и гинекологията.

Клиниката по акушерство и гинекология е база за обучение по акушерство и гинекология и по неонатология на студенти по специалност медицина, дентална медицина, акушерка, медицинска сестра. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по акушерство и гинекология, педиатрия, неонатология, обучение на лекари, специализиращи акушерство и гинекология, неонатология. Извършва се и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Началници
УМБАЛ Свети Георги Проф. д-р Екатерина Учикова

Проф. д-р Екатерина Учикова, дм

Началник на клиника

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Акушерство и гинекология“ (1997 г.).

Доктор по медицина (2006 г.).

През 2012 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2018 г. придобива научно звание „Професор“.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология; Европейската асоциация по контрацепция и репродуктивно здраве.

Републикански консултант по акушерство и гинекология (от 2015 г.)

УМБАЛ Свети Георги Проф. д-р Елена Димитракова

Проф. д-р Елена Димитракова, дм

Началник на Родилното отделение

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 2000 г.

Придобита клинична специалност по: „Акушерство и гинекология“ (2005 г.).

Доктор по медицина (2005 г.).

През 2010 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2016 г. придобива научно звание „Професор“.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.

УМБАЛ Свети Георги Проф. д-р Мая Кръстева

Проф. д-р Мая Кръстева, дм

Началник на Отделението по неонатология

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1980 г.

Придобити клинични специалности по: „Педиатрия“ (1989 г.); „Неонатология“ (1999 г.).

Доктор по медицина (1986 г.).

През 2001 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2014 г. придобива научно звание „Професор“.

Член на: Интернационалната неонатологична асоциация; Председател на Българската асоциация по неонатология; Председател на Общото събрание на Медицински университет - Пловдив.

УМБАЛ Свети Георги Д-р Христина Иванчева

Д-р Христина Иванчева

Началник на Отделението по гинекология

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1992 г.

Придобита клинична специалност по: „Акушерство и гинекология“ (1998 г.).

Член на Българското дружество по акушерство и гинекология.

Д-р Мария Василева

Началник на Отделението по патологична бременност

Придобити клинични специалности: "Акушерство и гинекология"

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.

Дора Мрянова

Дора Мрянова

Старша акушерка

Завършила спициалност "Управление на здравни грижи" със степен "бакалавър" в Медициснки университет - Пловдив, през 2010 г.

Завършила специалност "Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Екип

Д-р Борис Керезиев

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.

Републикански консултант по акушерство и гинекология.


Д-р Камен Ямаков

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”; “Онкология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Веселин Коларов

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Тодор Стаменов

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Динко Порязов

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Любомира Котева

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Радослав Тержуманов

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Николета Парахулева-Рогачева

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология; Европейската асоциация по контрацепция и репродуктивно здраве.


Д-р Магдалина Влахова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Магдалена Иванова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Полина Захариева-Динкова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Яна Мерджанова-Гаргова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Любомира Кръстева

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Нели Донева

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Екатерина Чолакова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Крум Владов

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Гита Ямакова-Владова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Катерина Иванова

Придобити клинични специалности: “Акушерство и гинекология”.

Член на:  Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Мария Илиева

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Виктор Кръстев

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Евелина Муралиева

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Мина Рухини

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Рафет Хафузов

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Мария Гъркова

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


Д-р Ани Паунова

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по акушерство и гинекология.


 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ


Д-р Райна Стоянова

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”.


Д-р Пенка Петлешкова-Ангелова

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Неонатология”.


Д-р Софка Славова

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”.


Д-р Аантоанета Йорданова

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”; “Неонатология”.


Д-р Десислава Генчеав-Кръстева 

Придобити клинични специалности: “Неонатология”.


Д-р Елена Чепишева-Шукерска

Придобити клинични специалности: “Педиатрия”, “Неонатология”.


Д-р Петрана Мусенова

Придобити клинични специалности: “Неонатология”.


Д-р Елеонора Деведжиева

Лекар-специализант


Д-р Невена Анестева-Иванова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по акушерство и гинекология е създадена през 1946 г. като част от структурата на болничната база на Държавния университет – Пловдив, и като наследник на Акушеро-гинекологичното отделение на Държавната болница в гр. Пловдив. Неин основател е проф. д-р Ламбри Ламбрев, дмн, който е ученик на основателя на съвременното акушерство в България – проф. Димитър Стаматов. Той остава неин ръководител до 1966 г. След него начело на клиниката са: проф. д-р Тодор Вълков, дмн (1967-1972 г.); проф. д-р Тотю Пиперков, дмн (1973-1992 г.); доц. д-р Георги Грозданов, дм (1993-2001 г.); проф. д-р Никола Милчев, дмн (2002-2010 г.); проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн (2010-2014 г.); и проф. д-р Екатерина Учикова, дм (от 2015 г.)

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 3, бул. „Пещерско шосе“ № 66.

Началник Клиника – 032/602 238

Канцелария – 032/602 826; 032/602 827

Старши мед. специалист – 032/602 825

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...