Дейност

В клиниката се извършват следните специфични за хепатогастроентерологията дейности и манипулации – гастроскопия с полипектомия, колоноскопия с полипектомия, абдоминална ехография, Доплерова ехография, контрастноусилена ехография, перкутанна чернодробна биопсия, целенасочена биопсия под ехографски контрол на огнищни чернодробни лезии, пункция и дренаж на чернодробни абсцеси под ехографски контрол, връзково лигиране на варици на хранопровода, ендоскопска хемостаза при кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт, ендоскопска дилатация и др. Клиниката е с богат опит в областта на диагностичната лапароскопия, лапароскопската ехография и лапароскопската интраперитонеална перфузионна химиотерапия с инициална хипертермия при някои малигнени болести на перитонеума. Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Предстоящо е внедряването на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕКСР) с оперативна ендоскопия на хепатобилиарната система, както и създаването на Център по възпалителни чревни заболявания – язвен колит и болест на Crohn (IBD-център) с екип от гастроентеролози, хирурзи и реаниматори. Новите за болницата диагностично-лечебни методи, освен конвенционалната горна и долна ендоскопия с полиперкомия и конвенционалната абдоминална ехография, бяха внедрени от д-р Драгомир Геров и д-р Симон Сариян.

В продължение на няколко години в клиниката се провеждат ежеседмични колегиуми, разглеждащи важни практически проблеми в хепатогастроентерологията. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Днес клиниката разполага с 32 легла, от които тридесет за стационарно лечение и две за амбулаторни процедури. Гастроентеролозите от клиниката заедно с д-р Александър Петров осигуряват денонощно провеждане на спешните ендоскопски изследвания в УМБАЛ „Свети Георги”, която е водещ спешен център за Южен-Централен регион на България.

Началници
Доц. д-р Николай Кръстев

Доц. д-р Николай Кръстев, дмн

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицинска академия - София, през 1980 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести" (1987 г.); „Гастроентерология и диететика" (1989 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2000 г.).

Придобива ОНС "Доктор на медицинските науки" (2015 г.).

През 2004 г. придобива научно звание „Доцент".

Член на: Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Българската асоциация по хирургия, гастроентерология и онкология; Българската академия на науките и изкуствата (дописен член).

Два мандата член на Управителния съвет на Дружеството по гастроентерология.

Специализирал е в Холандия, Унгария и Израел.

Петя Теофилова

Петя Теофилова

Старша медицинска сестра

Завършва „Здравни грижи" в Медицински университет - Пловдив, през 2018 г.

Екип

Д-р Драгомир Геров

Завършил специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Гастроентерология”.


Д-р Симон Сариян

Завършил специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Гастроентерология”.


Д-р Апостол Георгиев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Гастроентерология”;„Вътрешни болести” .


Д-р Байрие Исмаил

Завършила специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Гастроентерология”.


Д-р Божидар Дончев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Гастроентерология”.


Д-р Бетина Йовчева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински Университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Гастроентерология”.


Д-р Юзеир Егдемир

Лекар-специализант


Д-р Мартин Главчев

Лекар-специализант


Д-р Карина Родичева-Маринова

Лекар-специализант


Д-р Сабрие Мюмюн-Садъкова

Лекар-специализант


Д-р Джулия Стоянова

Лекар-специализант


Д-р Златка Раева

Лекар-специализант


Д-р Нели Бонева

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по гастроентерология и хепатология е създадена през 1993 г. С нейното основаване завършва процесът на профилиране на клиниките по вътрешни болести в лечебното заведение.

Ръководител на клиниката от нейното създаване до 2002 г. е проф. д-р Иван Станчев, дмн. Клиниката носи духа и на имената на проф. д-р Богдан Юруков – един от енциклопедистите на българската медицина, проф. д-р Костадин Рашев – председател на Научното дружество по вътрешни болести в България, проф. д-р Антон Митов. Голям принос за развитието на гастроентерологията имат доц. д-р Минчо Минчев и доц. д-р Петър Янев. В нея са работили и известните гастроентеролози д-р Иван Бадев, д-р Руска Янкова и д-р Георги Куванджиев.

Други известни интернисти, оставили имената си не само в пловдивската школа, са проф. Любен Телчаров и акад. Ташо Ташев, които заедно за първи път у нас извършват чернодробна биопсия с игла за лумбална пункция.

През 2004 г. за началник на клиниката е избран доц. д-р Николай Кръстев, който я ръководи и днес. В периода 2012 г. до 2014 г. началник на клиниката е бил доц. д-р Владимир Андонов. В периода на новата история на болницата в клиниката работят и главните асистенти д-р Венцеслав Джурков, д-р Пенка Акрабова, д-р Владимир Андонов, д-р Георги Георгиев, д-р Ефимия Чолакова, д-р Даниела Макулева, д-р Веска Петрова, а по-късно и д-р Танка Кьрпарова, както и специализантите по гастроентерология д-р Елена Топалова и д-р Райна Соколова. В този период дисертации за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” защитават д-р Венцеслав Джурков и д-р Владимир Андонов.

След 2007 г. заради напускане на много главни асистенти в клиниката са назначени д-р Весела Георгиева, д-р Гергана Ангелова, д-р Биляна Тенева, д-р Десислав Станчев, д-р Даниел Дойков, д-р Веска Пенкова, д-р Костадин Желязков, д-р Димитър Терзиев. През 2014 г. д-р Биляна Тенева защитава дисертация като редовен докторант с научен ръководител доц. Николай Кръстев.

Контакти и местоположение

БАЗА II на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, ет. 9 (източни асансьори).

Канцелария – 032/60-27-90;

Старша медицинска сестра – 032/60-23-07;

Лекарски кабинет – 032/60-23-46;

Манипулационна – 032/60-23-06;

Приемен кабинет №13 – 032/60-26-58.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...