Дейност

Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда, миокарда и ендокарда.

Притежава високоспециализирана апаратура за мониторинг на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция.

Клиниката се оглавява от началник-клиника и трима началници на Общо, Интензивно и Функционално отделение – проф. д-р Федя Николов, доц. д-р Мария Токмакова и д-р Николай Атанасов.

Клиниката по кардиология разполага с 40 легла, от които 10 са за интензивно лечение, съответно разположени в 15 стаи и Интензивен сектор.

За година през Общото отделение и Интензивния сектор са преминали над 2000 болни, а през Инвазивното кардиологично отделение – близо 5000 болни. Основните клинични пътеки, по които постъпват болните, са остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кар- диомиопатии. Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност. В клиниката се извърша активна научноизследователска дейност.

Провеждат се и клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката по кардиология е база за обучение по кардиология и вътрешни болести на студенти по специалностите медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор. Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по кардиология, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”. Провеждат се обучения и по високоспециализирани дейности в кардиологията, като: ехокардиография, велоергометрия, холтер, електрокардиография, инвазивна кардиология.

Началници
Проф. д-р Федя Николов, дм

Проф. д-р Федя Николов, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести“ (1989 г.); „Кардиология“ (1991 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2000 г.).

През 2003 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2011 г. придобива научно звание „Професор“.

Допълнителни квалификации:

Завършил специалност „Здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2010 г.

Носител на наградата на името на проф. Чилов за 2018 г.

Член на: Управителния съвет на Националното дружество по кардиология; Дружеството по инвазивна кардиология; Европейското кардиологично дружество; Европейското дружество по ехокардиография, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония. Fellow ЕSС, специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

Павлина Павлова

Павлина Павлова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“ в Медицински колеж - Стара Загора, през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2006 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2009 г.

Завършила специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2017 г.

Екип

Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм

Началник Отделение по кардиология

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1995 г.

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (2000 г.); Кардиология (2003 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2000 г.)

Придобива научно звание „Доцент” (2008 г.);

Допълнителни валификации:

Завършва специалност „Здравен мениджмънт” със степен “магистър” към ФОЗ на Медицински университет-Пловдив, през 2011 г.

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ); Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК); Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology); Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC; Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC; Съюз на учените в България.


Д-р Николай Атанасов

Началник Отделение по Интензивно лечение

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1994 г.), Кардиология (1997 г.)


Проф. д-р Людмила Георгиева Владимирова – Китова, дм

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1990 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1995 г.); “Кардиология ” (1998 г.).

Придобива научно звание “Доктор по медицина” (2007 г.)

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ); Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology); Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC; Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC; Съюз на учените в България.


Д-р Бистра Добрева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1992 г.); “Кардиология” (1997 г.).


Д-р Красимир Карастанев

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1986 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1991 г.); “Кардиология” (1993 г.)

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ); Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology); Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC; Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.


Д-р Димитър Иванов Василев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Калин Кръстев Кръстев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2004 г.

Придобити клинични специалности: “Кардиология” (1993 г.).

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Даниел Мекенян

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2005 г.

Придобити клинични специалности: “Кардиология”

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Долина Генчева, дм

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив

Придобити клинични специалности: „Кардиология“.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Иван Манолов

Придобити клинични специалности: „Кардиология“.


Д-р Дарина Йовановска

Придобити клинични специалности: „Кардиология“; “Вътрешни болести”.

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Стоян Дахтеров

Придобити клинични специалности: „Кардиология“; “Вътрешни болести”.

Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Донка Русева

Лекар-специализант


Д-р Спас Китов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953 г. се намира на З-ти етаж в сградата на Вътрешни клиники в База 1 на болницата. Дълги години е популярна с името Трета вътрешна клиника. От 2006 г. Клиниката по кардиология е преместена на 12-ия етаж в Хирургичен блок в База 2.

Завеждащ клиниката от основаването й до 1953 г. е проф. Богоя Юруков, след това до 1969 г. ръководител е проф. Петър Миронов. В периода 1969-1971 г. ръководител е доц. д-р Любомир Апостолов. Следващият ръководител на Трета вътрешна клиника е проф. д-р Цвятко Симеонов. От 1976 г. до 1989 г. ръководител на болничната структура е проф. д-р Крум Атанасов, а след неговото пенсиониране завеждащ клиниката става проф. д-р Атанас Джурджев. От 2007 г. началник на Клиниката по кардиология е проф. д-р Федя Николов.

В клиниката са работили изтъкнати преподаватели и специалисти, като доц. Тота Йовкова, д-р Захари Гълъбов, д-р Николай Кичуков, д-р Иван Балтов, проф. Иван Карастанев и др.

Контакти и местоположение

Поради строително-ремонтни дейности Клиниката по кардиология временно се премества от Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе в Блок V на Клиника по инфекциозни болести, която се намира в непосредствена близост.

За въпроси и информация, може да се обадите на стационарните: 032/ 60 – 20 – 41; 032/ 60 – 20 – 42; 032/ 60 – 20 – 43.

Началник клиника – 032/60-23-54;

Канцелария – 032/60-23-77;

Старша мед. сестра – 032/60-28-93;

Лекарски кабинет – 032/60-24-64;

Интензивно отделение – 032/60-25-77;

Манипулационна – 032/60-24-75.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...