Дейност

Медицинската дейност в клиниката обхваща диагностика и лечение на хирургичните заболявания в лицево-челюстната област – травматология, септична хирургия, онкохирургия, реконструктивна хирургия, естетична хирургия. Клиниката е база за специализация по лицево-челюстна хирургия и обучение на студенти по медицина и стоматология от Медицински университет – Пловдив.

Клиниката е уникална в дейността си като:

 • Лечение и оперативни интервенции по повод фрактури на челюстни и лицеви кости;
 • Лечение и оперативни интервенции на слюнчени жлези – калкулоза, доброкачествени и злокачествени тумори;
 • Оперативно лечение на кисти на челюстите;
 • Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на челюстите;
 • Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на меките тъкани на лицето – база- и спи- ноцелуларни карциноми на кожата, включително и на устните, липоми, фиброми, папиломи;
 • Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на устната кухина, както и диагностика на различни заболявания на устната лигавица – левкоплакия, лихен планус, пемфигус, папиломи, фибролли;
 • Оперативно лечение за предпротетична хирургия – задълбочаване на вестибулум, екзостози, хипертрофирала лигавица и хиперплазия на лигавицата в устната кухина;
 • Пластично възстановяване при перфорация на максиларен синус, както и всякакви интервенции върху същия;
 • Лечение на абсцес и флегмони в лицево-челюстната област;
 • Пластично изсичане на цикатрикси от проведени оперативни интервенции и травми;
 • Лечение на луксации и артрити на темпоромандибуларни стави.

Тя е специализирана за оказване на спешна планова медицинска помощ на населението от Южна България. Легловият фонд се състои от 26 легла, като двадесет и четири от тях са за стационарно лечение и две от тях – за амбулаторни процедури.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Клиниката е оборудвана с хирургична апаратура и инструментариум, лазер, осцилотом, апарати за обща анестезия, кислородни инсталации, остеотом за челюсти и стоматологични юнити.

Началници
Клиника по лицево-челюстна хирургия

Проф. д-р Петя Печалова, дм

Началник-клиника

Признати клинични специалности: „Дентална медицина"; „Лицево-челюстна хирургия“; „Орална хирургия“.

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2011 г.).

През 2014 г. придобива научно звание „Доцент"

През 2018 г. придобива научно звание „Професор"

Допълнителни квалификации: Завършва специалност "Задравен мениджмънт" със степен "магистър".

Автор и съавтор е на повече от 150 специализирани публикации, монографии и учебници, които са генерирали над 650 цитирания в световната литература.

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Станимира Саламанова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със съепен "магистър" в Медицински университет - Пловдив.

Екип

Д-р Стефка Пейчева

Признати клинични специалности:„Орална хирургия“; „Лицево-челюстна хирургия“.

От 2004 г. е и главен административен асистент към Катедрата по лицево-челюстна хирургия,

От 2016 г. до 2020 г. е била началник на Клиника по лицево-челюстна хирургия.


Доц. д-р Боян Владимиров, дм

Придобити клинични специалности: “Лицево-челюстна хирургия”.

Придобива научно звание “Доцент”.

Придобил ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Благой Петров, дм

Придобити клинични специалности: “Лицево-челюстна хирургия”; “Орална хирургия”.

Придобил ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Веселка Христамян

Придобити клинични специалности: “Лицево-челюстна хирургия”; “Орална хирургия”.


Д-р Анастасия Желева

Придобити клинични специалности: “Лицево-челюстна хирургия”.


 

 

Д-р Николай Павлов, дм

Придобити клинични специалноси: “Орална хирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Георги Хараланов

Придобити клинични специалности: “Лицево-челюстна хирургия”.


Д-р Гергана Дойкова

Придобити клинични специалноси: “Орална хирургия”.


 

Д-р Вангел Малденов

Придобити клинични специалноси: “Орална хирургия”.


Д-р Райчо Грозев

Придобити клинични специалноси: “Орална хирургия”.


Д-р Ангел Сапунджиев

Лекар по Дентална медицина.


Д-р Ива Дойкова

Лекар по Дентална медицина.


Д-р Шукрие Мустафова

Лекар-специализант


Д-р Теодара Кичукова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по лицево-челюстна хирургия е основана през 1971 г. с база в Стоматологичния факултет към Висш медицински институт – Пловдив, на ул. „Велико Търново” № 24, а през 1987 г. клиниката е пребазирана в Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе” 66. Ръководители от основаването до сега са проф. д-р Пеньо Пенев, проф. д-р Петър Кавлаков, проф. д-р Димитър Атанасов, доц. д-р Славчо Димитров, проф. д-р Христина Лалабонова, д-р Стефка Пейчева. от 2020 г. ръководител на клиниката е проф. д-р Петя Печалова, дм.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 4, бул, „Пещерско шосе“ 66.

Канцелария: 032/ 602 016

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...
С всяка година Клиника по педиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив развива и подобрява обхвата на терапевтичните възможности за деца с редки болести от всички профилни педиатрични специалности....