Дейност

Клиниката разполага със съвременни възможности за диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти със солидни тумори и хематологични заболявания.

Структурите са Приемно-консултативен сектор, Отделение по медицинска онкология и Отделение по клинична хематология с общо 35 легла. Има звено за диспансеризация на пациенти със злокачествени заболявания и дневен стационар за лечение на пациенти с манипулационна.

Дейността на клиниката е в няколко направления:

  • Диагностично-лечебна – съвременна диагностика и терапия на малигнени заболявания (солидни тумори и онкохематологична патология). Провежда се конвенционална и високодозова химиотерапия, таргетна и имунотерапия.
  • Учебна дейност – обучение на студенти по клинична хематология и медицинска онкология; стажант-лекари по вътрешни болести, медицински специалисти.
  • Следдипломно обучение – за лекари, специализиращи обща медицина, вътрешни болести, клинична хематология и медицинска онкология.
  • Научна дейност – насоченост по проблемите на анемиите при малигнени заболявания, вторични злокачествени заболявания, тромботичен риск при малигнени заболявания
  • Център за международни клинични проучвания.

Изключителна е ролята на проф. д-р Жанет Грудева-Попова, основател и началник на клиниката от 2008 г. до края на 2017 г. Присъствието й като лекар с високи професионални качества и широк квалификационен спектър, многобройни научни признания и преподавателски опит допринесе за утвърждаването на звеното като значим център за онкологично лечение и обучение на медицински кадри в Южна България.

Клиниката по медицинска онкология със своите материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите отговаря на изискванията за III ниво на компетентност.

Специалистите на Клиниката по медицинска онкология имат важно участие в Общоболничния онкологичен комитет, който извършва консултативна дейност за звената на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, както и за други многопрофилни болници в областта. Лекари от клиниката участват в Общоболничната клинична комисия по хематология.

Клиниката по медицинска онкология е клинична база за обучение на студенти по медицинска онкология и клинична хематология, стажант-лекари по вътрешни болести, медицински специалисти.

Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по медицинска онкология и клинична хематология, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по същите специалности.

Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Началници
placeholder

Д-р Дора Тумбева

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив.

Придобити клинични специалности по: „Вътрешни болести"; „Клинична хематология"; „Медицинска онкология".

Ненка Ганева

Старша медицинска сестра
Екип

Доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив като носител на златна значка за отличен успех., през 1982 г.

Придобити клинични специалности по: „Вътрешни болести” (1992 г.); „Клинична хематология” (1995 г.); „Медицинска онкология” (2013 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (1988 г.).

През 2016 г. придобива научно звание „Доцент”.


Д-р Мариана Вълчева

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Медицинска онкология”.


 

Д-р Антоанета Георгиева

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.


 

Д-р Живко Калинов

Придобити клинични специалности: “Медицинска онкология”.


Д-р Елина Белева

Придобити клинични специалности: “Клинична хематология”.


Д-р Денка Костова

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”.


Д-р Габриела Райчева

Придобити клинични специалности: “Медицинска онкология”.


Д-р Крум Енчев

Лекар-специализант


Д-р Бюлент Сали

Лекар-специализант


Д-р Елвира Калеканова

Лекар


Д-р Методи Петров

Лекар


Д-р Катерина Жилева

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по медицинска онкология клинична е открита на 01.11.2008 г. Създаването й позволява да се постигне комплексност на онкологичната помощ в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД (хирургична, химиотерапевтична и лъчетерапевтична).

Основател и дългогодишен ръководител на клиниката е проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм. Привлечени са на работа лекари – специалисти в областта на антинеопластичната терапия на солидни тумори и малигнени кръвни заболявания. Разкрити са две отделения – по медицинска онкология и по клинична хематология. От края на 2017 г. длъжността началник-клиника се изпълнява от доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А

Началник клиника: 032/602 880

Канцелария/Ст. м. с.: 032/602 879

Манипулационна: 032/602 877

Дежурен лекар: 032/602 878

Приемен кабинет: 032/602 875

E-mail: koh_plovdiv@abv.bg

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...