Дейност

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болните спешни и планови пациенти, съгласно изискванията на медицинския стандарт по ортопедия и травматология. Дейността се извършва непрекъснато – 24 часа в денонощието, като при необходимост се осигурява явяване в клиниката на допълнителен лекар и медицински специалисти в извънработно време, които са на разположение по график в дома. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Дейността се основава на правилата, посочени в разработените алгоритми за добра клинична практика, които са задължителни за Клиниката по ортопедия и травматология.

Като цяло дейността на Клиниката по ортопедия и травматология се подчинява на изискванията на общия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

В Клиниката по ортопедия и травматология се лекуват всички заболявания в областта на ортопедията и травматологията. Прилагат се всички параклинични и образни диагностични методи, с които разполага УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

В клиниката се извършват следните дейности:

  • Оперативно и консервативно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза;
  • Оперативно лечение на артрозната болест (ендопротезиране на тазобедрена и коленна става);
  • Профилактични операции по отношение на заплашените от артрита стави;
  • Хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение;
  • Хирургия на ръката;
  • Артроскопска хирургия;
  • Хирургия на костните тумори;
  • Консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др.
Началници
Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн

Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1995 г.

Признати специалности по: "Ортопедия и травматология" (2000 г.).

Доктор по медицина (1999 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2013 г. придобива научно звание „Професор".

Доктор на медицинските науки (2014 г.).

Иванка Арнаудова

Иванка Арнаудова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" със степен специалист в Медицински колеж към Тракийски университет - Стара Загора, през 2000 г.

Завършила специалност „Обществено здравеопазване и здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2004 г.

Завършила специалност „Обществено здравеопазване“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Екип

Доц. д-р Кети Токмакова

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Придобива научно завание “Доцент”

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Алберт Чифлигаров

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Румен Минчев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Крум Петров

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Станислав Карамитев, дм

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


д-р Петя Кънева

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Спас Кръстев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


д-р Петко Ганев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


д-р Яшар Мехмед

Лекар-специализант


д-р Николай Иванов

Лекар-специализант


д-р Спас Радев

Лекар-специализант


д-р Христо Петричев

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1961 г. клиниката се помещава заедно с Трета хирургия на база Първа градска болница в бившите тютюневи складове на ул. “Любен Каравелов”. Клиниката е в структурата на Катедрата по болнична хирургия с ръководител проф. Лазар Хайдудов. Учебно-преподавателската дейност по ортопедия се води от проф. Боян Хаджистамов и първите му асистенти д-р Жельо Желев, д-р Георги Демирев, д-р Милко Минчев, д-р Георги Лазаров, д-р Никола Чолаков.

След пенсионирането на проф. Боян Хаджистамов катедрата се поема от проф. Жельо Желев. По това време лечебната дейност се води на базата на 120 легла и е единственото заведение за лекуване на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат в Пловдивския регион. След пенсионирането на проф. Желев ръководител на катедрата е проф. Петко Токмаков. От 1994 г. ръководител на катедрата е проф. Павел Ставрев, от 2006 г. ръководител е доц. Атанас Атанасов, а от 2011 г. – проф. д-р Владимир Ставрев, дмн.

От основаването на Клиниката и Катедрата по ортопедия и травматология и досега преподаватели са били авторитетни лекари ортопеди-травматолози, които са издигнали авторитета на българската ортопедия и травматология. Освен преподавателската и лечебната си дейност, те са обучили над 62 лекари, специалисти по ортопедия и травматология, от които 12 чужденци.

В катедрата са работили петима професори: проф. Боян Хаджистамов – основател на катедрата, проф. Жельо Желев – дългогодишен ръководител, проф. Петко Токмаков, проф. Павел Ставрев и проф. Владимир Ставрев. Освен професорите и доцентите, като преподаватели са работили редица главни асистенти: д-р Георги Демирев, д-р Милко Минчев, д-р Георги Лазаров, д-р Никола Чолаков.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 5, бул.„Пещерско шосе“ 66

Началник Клиника: 032/602-946;

Старша мед. сестра: 032/602-791;

Канцелария: 032/602-861;

Лекарски кабинети: 032/602-991; 032/602-947.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...