Дейност

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болните спешни и планови пациенти, съгласно изискванията на медицинския стандарт по ортопедия и травматология. Дейността се извършва непрекъснато – 24 часа в денонощието, като при необходимост се осигурява явяване в клиниката на допълнителен лекар и медицински специалисти в извънработно време, които са на разположение по график в дома. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Дейността се основава на правилата, посочени в разработените алгоритми за добра клинична практика, които са задължителни за Клиниката по ортопедия и травматология.

Като цяло дейността на Клиниката по ортопедия и травматология се подчинява на изискванията на общия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

В Клиниката по ортопедия и травматология се лекуват всички заболявания в областта на ортопедията и травматологията. Прилагат се всички параклинични и образни диагностични методи, с които разполага УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

В клиниката се извършват следните дейности:

  • Оперативно и консервативно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза;
  • Оперативно лечение на артрозната болест (ендопротезиране на тазобедрена и коленна става);
  • Профилактични операции по отношение на заплашените от артрита стави;
  • Хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение;
  • Хирургия на ръката;
  • Артроскопска хирургия;
  • Хирургия на костните тумори;
  • Консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др.
Началници
Клиника по ортопедия и травматология

Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1995 г.

Признати специалности по: "Ортопедия и травматология" (2000 г.).

Доктор по медицина (1999 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2013 г. придобива научно звание „Професор".

Доктор на медицинските науки (2014 г.).

Клиника по ортопедия и травматология

Иванка Арнаудова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" със степен специалист в Медицински колеж към Тракийски университет - Стара Загора, през 2000 г.

Завършила специалност „Обществено здравеопазване и здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2004 г.

Завършила специалност „Обществено здравеопазване“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Екип

Д-р Кети Токмакова

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Алберт Чифлигаров

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Румен Минчев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Крум Петров

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Станислав Карамитев, дм

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


д-р Петя Кънева

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


Д-р Спас Кръстев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


 

д-р Петко Ганев

Придобити клинични специалности: “Ортопедия и травматология”.

Член на: Българската ортопедична и травматологична асоциация.


д-р Яшар Мехмед

Лекар-специализант


 

д-р Николай Иванов

Лекар-специализант


д-р Спас Радев

Лекар-специализант


д-р Христо Петричев

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1961 г. клиниката се помещава заедно с Трета хирургия на база Първа градска болница в бившите тютюневи складове на ул. “Любен Каравелов”. Клиниката е в структурата на Катедрата по болнична хирургия с ръководител проф. Лазар Хайдудов. Учебно-преподавателската дейност по ортопедия се води от проф. Боян Хаджистамов и първите му асистенти д-р Жельо Желев, д-р Георги Демирев, д-р Милко Минчев, д-р Георги Лазаров, д-р Никола Чолаков.

След пенсионирането на проф. Боян Хаджистамов катедрата се поема от проф. Жельо Желев. По това време лечебната дейност се води на базата на 120 легла и е единственото заведение за лекуване на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат в Пловдивския регион. След пенсионирането на проф. Желев ръководител на катедрата е проф. Петко Токмаков. От 1994 г. ръководител на катедрата е проф. Павел Ставрев, от 2006 г. ръководител е доц. Атанас Атанасов, а от 2011 г. – проф. д-р Владимир Ставрев, дмн.

От основаването на Клиниката и Катедрата по ортопедия и травматология и досега преподаватели са били авторитетни лекари ортопеди-травматолози, които са издигнали авторитета на българската ортопедия и травматология. Освен преподавателската и лечебната си дейност, те са обучили над 62 лекари, специалисти по ортопедия и травматология, от които 12 чужденци.

В катедрата са работили петима професори: проф. Боян Хаджистамов – основател на катедрата, проф. Жельо Желев – дългогодишен ръководител, проф. Петко Токмаков, проф. Павел Ставрев и проф. Владимир Ставрев. Освен професорите и доцентите, като преподаватели са работили редица главни асистенти: д-р Георги Демирев, д-р Милко Минчев, д-р Георги Лазаров, д-р Никола Чолаков.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 5, бул.„Пещерско шосе“ 66

Началник Клиника: 032/602-946;

Старша мед. сестра: 032/602-791;

Канцелария: 032/602 -946;

Лекарски кабинети: 032/602-991; 032/602-947.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Млад мъж бе спасен от тежка инфекция на мозъка чрез изключително сложна хирургична манипулация в Интегралния център към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Интервенцията бе извършена от изпълнителния директор...
Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...