Дейност

В клиниката се извършва целият обем съдовохирургична периферна, ендоваскуларна и ангиологична помощ. Извършва се в пълен обем неинвазивна и инвазивна диагностика на съдовата система. Към основните дейности на клиниката спада ендоваскуларна хирургия на периферна съдова система и екстракраниални кръвоносни съдове. Извършват се оперативни интервенции при облитерации (емболии и тромбози); стеноза, аневризми и травми на аортата и клоновете й (включително на всички дистални артериални сегменти на горни и долни крайници); стенози на сънните (каротидните) и вертебралните артерии. Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Лекуват се артериални заболявания, неподлежащи на радикални реконструктивни операции, а само на палиативни операции и неоперативно лечение, синдром и болест на Рейно; както и заболявания на венозната система, подлежащи на оперативно лечение – първична варикоза; следтромбофлебитна болест и усложненията й; вродени аномалии на венозната система (вкл. хемангиоми). Пациенти на клиниката са и тези с дълбоки и повърхностни венозни тромбози (тромбофлебити) и пациенти с вродени и придобити лимфедеми.

Извършват се операции за осигуряване на достъп при болни, подлежащи на хемодиализа и химиотерапия (катетеризации, АУ-фистули, АУ-реконструкции – на всички възможни нива).

Клиниката разполага с 50 легла, 2 модернизирани конвенционални оперативни зали и 2 – с осигурени хибридни възможности. Всички операционни са с модерно оборудване, позволяващо пълен обем на съвременна съдова хирургия под всички типове анестезия. Клиниката разполага с най модерната в страната хибридна операционна зала, позволяваща изпълнение на контрастни изследвания, хибридни операции, балонни дилатации и стентиране с най-модерни инструменти и най-малък риск от рентгеново облъчване, което предоставя техническа възможност за целия съвременен лечебен потенциал на съдовата патология. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката обезпечава с консултативна и диагностично-лечебна помощ здравните заведения в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска област и пациенти от цяла България.

Началници
placeholder

Доц. д-р  Богомила Д. Чешмеджиева

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина“ във ВМИ „Иван П. Павлов“ - Пловдив, през 1987 г.

Признати специалности по: "Обща хирургия"(1997 г.); „Съдова хирургия" (2000 г).

Доктор по медицина (2017 г.).

През 2022 г. придобива научно звание „Доцент".

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Специализация по Ендоваскуларна хирургия
Хубертус Кранкенхаус към МУ – Берлин – д-р Майер, дмн

Специализация по Съдова и Ендоваскуларна хирургия в Болница МУ – Парацелзиус, гр. Залсбург, Проф. д-р Хьолценбейн, дмн

Специализация по Съдова и Ендоваскуларна хирургия в Университетска болница „Свети Франциск“ – гр. Мюнстер, Проф. д-р Торсело, дмн

Член на: Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология; European Society for Vascular Surgery.

Владее английски и френски език

placeholder

Елка Димитрова-Кадим

Старша медицинска сестра
Екип

Д-р Яни Костадинов Захариев

Придобити клинични специалности: “Обща хирургия”; „Съдова хирургия”.


Д-р Бурян Александров Киров

Придобити клинични специалности: “Обща хирургия”; „Съдова хирургия”.


Д-р Георги Петров Христов

Придобити клинични специалности: „Съдова хирургия”.


Д-р Евгений Димитров Иванов

Придобити клинични специалности: “Обща хирургия”; „Съдова хирургия”.


 

Д-р Красимир Ангелов Вакрилов

Придобити клинични специалности: “Обща хирургия”; „Съдова хирургия”.


 

 

 

Д-р Ангел Красимиров Петков

Придобити клинични специалности: „Съдова хирургия”.


д-р Стефан Васков Станев

Придобити клинични специалности: „Съдова хирургия”.


Д-р Атанас Илиев Чолаков

Придобити клинични специалности: “Обща хирургия”; „Съдова хирургия”.

 


Д-р Стоян Богоев

Лекар-специализант


д-р Пламен Йорданов Мурджанов

Лекар-специализант


д-р Димитър Драгомиров Пенев

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката е основана на 14 декември 1977 г. като Клиника по сърдечносъдова хирургия към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести (Първа хирургия) при Медицински университет – Пловдив, тогава ръководена от проф. Димитър Хаджиев. Основатели и първи преподаватели са: от Първа хирургия – д-р Евгени Сакакушев и д-р Васил Анастасов, от Втора хирургия – доц. Иван Зънзов и д-р Драго Желев, от Трета хирургия – д-р Алфред Капон (д-р Велко Велков) и д-р Васил Паница. Първи ръководител е доц. Иван Зънзов. Първоначално клиниката разполага с 40 легла и една операционна зала. През декември 1989 г. клиниката е в състава на Катедрата по сърдечносъдова хирургия с първи ръководител на катедрата и клиниката доц. д-р Васил Анастасов. Тогава в катедрата по сърдечносъдова хирургия работят асистентите д-р Васил Паница и д-р Драго Желев (по-късно станали доценти), д-р Велко Велков (починал през 1992 г.), д-р Валентин Димитров, д-р Георги Сакакушев, д-р Васил Бацелов, д-р Йордан Мантарков (починал през 2008 г.), д-р Яни Захариев, д-р Иван Бъчваров, д-р Георги Христов, през 1990 г. се включва и д-р Бурян Киров (днес също вече доцент). През 2005 г. се обособяват и териториално двете клиники към катедрата – по съдова хирургия и по кардиохирургия. От 2015 г. ръководител на Катедрата по сърдечносъдова хирургия е доц. д-р Заприн Въжев. От 2010 г. до 2020 г. началник на Клиниката по съдова хирургия е доц. д-р Драго Желев. От 2020 г. началник на клиниката е д-р Богомила Чешмеджиева.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 8, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Технически изпълнител – 032/602-865
Старши мед. специалист – 032/602-358
Дежурен кабинет – 032/602-909
Приемен кабинет – 032/602872
Манипулационна – 032/602776

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...