Дейност

В Клиниката по ушно-носно-гърлени болести се извършват следните дейности:

  • Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на ушно-носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора на пациенти със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести;
  • Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор;
  • Слухопротезиране – специфична дейност за специалността; медицинска експертиза; експертиза на работоспособността; съдебномедицинска експертиза.
  • Консултативна и методична помощ: пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане на организацията на плановите и спешните медицински дейности; реконструктивна и функционална хирургия “ушно-носно-гърлени болести”. Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

 

Водещи научни направления в клиниката по УНГ болести са:

Онкология

Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Разработени са нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса; оперативни интервенции при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и други тумори на главата и шията; хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.

Отология

Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо; диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение на функцията на Вестибуларния апарат; кохлеарна имплантация.

Обструктивна сънна апнея

Диагностика и оперативно лечение.

Ринология

Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст; функционална естетична хирургия на носа; ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа; функционално изследване на носното дишане; изследване на обонянието.

Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране

Диагностика на вестибуларни заболявания (стабилометрия, нистагмометрия и др.); диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис (импедансметрия, акустична рефлексометрия, ниво диагностика); слухопротезиране на възрастни и деца; изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца; невроотология.

Пластична и реконструктивна хирургия

Пластична и функционална ринопластика; пластична и реконструктивна хирургия на лице, глава и шия.

Предмет на научната дейност са още детска оториноларингология, алергични заболявания на горните дихателни пътища и чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.

За изпълнение на рутинни и специфични дейности Клиниката по ушно-носно-гърлени болести разполага с: амбулаторен приемен кабинет в База I, аудиометричен, фониатричен и отоневрологичен кабинет.

Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебното заведение за болнична помощ за III ниво на компетентност.

Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото за студенти по медицина и стоматология от Медицински университет – Пловдив. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката разполага с 40 легла, разположени в 18 стаи, 2 операционни зали, ситуирани в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката.

Началници
Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Проф. д-р Спас Консулов, дм

Началник-клиника

Завършил специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1981 г.

Придобити клинични специалности: „Ушно-носно-гърлени болести" (1987 г.), „Онкология" (2002 г.).

Доктор по медицина (2002 г.).

През 2009 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2018 г. придобива научно звание „Професор".

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Елена Ненова

Старша медицинска сестра

Завършила Полувисш медицински институт през 1989 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър.

Екип

Д-р Анка Петрова Тодоринска-Бешкова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1982 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (1991 г.).


Д-р Калина Иванова Маджарова–Николова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (1991 г.).


Д-р Стоян Стефанов Марков, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2006 г.)

Доктор по медицина (2014 г.)


Д-р Иларий Иванов Янков

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2013 г.)


Д-р Александрина Руменова Топалова-Шишманова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Невин Юсеин Хасан

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2008г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2017 г.).


Д-р Мустафа Вежди  Мехмед

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2018 г.).


Д-р Николай Димитров

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Радослава Стоянова Анестеав-Терзиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Айсун Хамзова

Лекар-специализант


Д-р Бегие Хафуз

Лекар-специализант


Д-р Мелек Ракаджиева

Лекар-специализант


Д-р Йоана Узунова

Лекар-специализант


Д-р Красимир Паунов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

За своето съществуване от 1945 г. Клиниката по ушно-носно-гърлени болести се е утвърдила като най-висококвалифицираното оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Неин пръв ръководител е проф. Георги Янков (1945-1947 г.).

От 1947 г. до 1949 г. временен ръководител е проф. д-р Стоян Димитров.

От 1949 г. до 1962 г. доц. д-р М. Ботушаров е ръководител на клиника/катедрата с лекар-ординатори д-р Владимир Павлов, д-р Атанас Гюлев и др.

През 1962-1964 г. временен ръководител е доц. д-р Владимир Павлов.

От м. април 1964 г. до 1980 г. ръководител е проф. д-р Атанас Гюлев, през това време лекар-ординатори в клиниката са д-р Димитър Пазарджиклиев, дм, д-р Янко Ковачев.

От 1981 г. до 1991 г. началник-клиника е проф. д-р Христо Дончев.

От 1991 г. до 1999 г. началник-клиника е доц. д-р Янко Ковачев.

От 1999 г. до 2002 г. началник-клиника е проф. Илия Йовчев, дмн.

От 2002 г. до 2005 г. началник-клиника е проф. Спас Консулов, дм.

От 2005 г. до 2014 г. началник-клиника е проф. Илия Йовчев, дмн.

От 2014 г. до днес началник-клиника е проф. Спас Консулов, дм.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 12, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Канцелария: 032/60 26 51;

Старши медицински специалист: 032/60 26 45;

Манипулационна – женско отделение: 032/60 29 43;

Манипулационна – мъжко отделение: 032/60 26 53;

Приемен кабинет: 032/60 26 52.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...
С всяка година Клиника по педиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив развива и подобрява обхвата на терапевтичните възможности за деца с редки болести от всички профилни педиатрични специалности....