Дейност

В Клиниката по ушно-носно-гърлени болести се извършват следните дейности:

  • Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на ушно-носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора на пациенти със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести;
  • Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор;
  • Слухопротезиране – специфична дейност за специалността; медицинска експертиза; експертиза на работоспособността; съдебномедицинска експертиза.
  • Консултативна и методична помощ: пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане на организацията на плановите и спешните медицински дейности; реконструктивна и функционална хирургия “ушно-носно-гърлени болести”. Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

 

Водещи научни направления в клиниката по УНГ болести са:

Онкология

Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Разработени са нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса; оперативни интервенции при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и други тумори на главата и шията; хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.

Отология

Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо; диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение на функцията на Вестибуларния апарат; кохлеарна имплантация.

Обструктивна сънна апнея

Диагностика и оперативно лечение.

Ринология

Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст; функционална естетична хирургия на носа; ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа; функционално изследване на носното дишане; изследване на обонянието.

Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране

Диагностика на вестибуларни заболявания (стабилометрия, нистагмометрия и др.); диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис (импедансметрия, акустична рефлексометрия, ниво диагностика); слухопротезиране на възрастни и деца; изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца; невроотология.

Пластична и реконструктивна хирургия

Пластична и функционална ринопластика; пластична и реконструктивна хирургия на лице, глава и шия.

Предмет на научната дейност са още детска оториноларингология, алергични заболявания на горните дихателни пътища и чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.

За изпълнение на рутинни и специфични дейности Клиниката по ушно-носно-гърлени болести разполага с: амбулаторен приемен кабинет в База I, аудиометричен, фониатричен и отоневрологичен кабинет.

Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебното заведение за болнична помощ за III ниво на компетентност.

Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото за студенти по медицина и стоматология от Медицински университет – Пловдив. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката разполага с 40 легла, разположени в 18 стаи, 2 операционни зали, ситуирани в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката.

Началници
Проф. д-р Спас Консулов

Проф. д-р Спас Консулов, дм

Началник-клиника

Завършил специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1981 г.

Придобити клинични специалности: „Ушно-носно-гърлени болести" (1987 г.), „Онкология" (2002 г.).

Доктор по медицина (2002 г.).

През 2009 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2018 г. придобива научно звание „Професор".

Елена Ненова

Елена Ненова

Старша медицинска сестра

Завършила Полувисш медицински институт през 1989 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър.

Екип

Д-р Анка Тодоринска-Бешкова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1982 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (1991 г.).


Д-р Калина Маджарова–Николова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (1991 г.).


Д-р Стоян Марков, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2006 г.)

Доктор по медицина (2014 г.)


Д-р Иларий Янков

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2013 г.)


Д-р Александрина Топалова-Шишманова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Невин Хасан

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2008 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2017 г.).


Д-р Мустафа Мехмед

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести” (2018 г.).


Д-р Николай Димитров

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Радослава Анестева-Терзиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Айсун Хамзова

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Бегие Хафуз

Придобити клинични специалности: “Ушно-носно-гърлени болести”.


Д-р Мелек Ракаджиева

Лекар-специализант


Д-р Йоана Узунова

Лекар-специализант


Д-р Момчил Петрунов

Лекар-специализант


Д-р Христина Халачева

Лекар-специализант


Д-р Антоний Баташки

Лекар-специализант


Д-р Асен Попов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

За своето съществуване от 1945 г. Клиниката по ушно-носно-гърлени болести се е утвърдила като най-висококвалифицираното оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Неин пръв ръководител е проф. Георги Янков (1945-1947 г.).

От 1947 г. до 1949 г. временен ръководител е проф. д-р Стоян Димитров.

От 1949 г. до 1962 г. доц. д-р М. Ботушаров е ръководител на клиника/катедрата с лекар-ординатори д-р Владимир Павлов, д-р Атанас Гюлев и др.

През 1962-1964 г. временен ръководител е доц. д-р Владимир Павлов.

От м. април 1964 г. до 1980 г. ръководител е проф. д-р Атанас Гюлев, през това време лекар-ординатори в клиниката са д-р Димитър Пазарджиклиев, дм, д-р Янко Ковачев.

От 1981 г. до 1991 г. началник-клиника е проф. д-р Христо Дончев.

От 1991 г. до 1999 г. началник-клиника е доц. д-р Янко Ковачев.

От 1999 г. до 2002 г. началник-клиника е проф. Илия Йовчев, дмн.

От 2002 г. до 2005 г. началник-клиника е проф. Спас Консулов, дм.

От 2005 г. до 2014 г. началник-клиника е проф. Илия Йовчев, дмн.

От 2014 г. до днес началник-клиника е проф. Спас Консулов, дм.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 12, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Канцелария: 032/60 26 51;

Старши медицински специалист: 032/60 26 45;

Манипулационна – женско отделение: 032/60 29 43;

Манипулационна – мъжко отделение: 032/60 26 53;

Приемен кабинет: 032/60 26 52.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...