Дейност

Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД извършва дейности съгласно посочените в Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Обемът на хирургическата дейност е от общо профилен до тясно специализиран: ендокринна, коремна, колоректална, гръдна и пластична хирургия. Наред с конвенционалните оперативни методи се извършват лапароскопски и високоспециализирани – мининвазивни и безкръвни операции. Операциите са с малка, средна и голяма сложност. Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия е структура към Втора клиника по хирургия, която отговаря на III-то ниво на компетентност и е сертифицирано по Системата за управление на качеството – IS0:9001-2008. Легловата база се състой от 20 съвременни болнични легла разположени в 5 стаи, оборудвани с климатици и телевизори.

Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия е водеща в своята област, като предлага най-високо качество на лечение на заболяванията на: гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма, хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни канали, панкреас, щитовидната жлеза, млечна жлеза, лечение на всички видове хернии, туморни и онкологични заболявания.

Отделението е оборудвано с видеодуоденоскопска, лапароскопска, торакоскопска апаратура.

Разполага също с ултразвуков скалпел,Ултразвуков проктоскоп, ехограф, електронож за термоаблация, високофреквентен чернодробен термаблатор. Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД извършва дейности съгласно посочените в Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Обемът на хирургическата дейност е от общо профилен до тясно специализиран: ендокринна, коремна, колоректална, гръдна и пластична хирургия. Наред с конвенционалните оперативни методи се извършват лапароскопски и високоспециализирани – мининвазивни и безкръвни операции. Операциите са с малка, средна и голяма сложност. Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия е структура към Втора клиника по хирургия, която отговаря на III-то ниво на компетентност и е сертифицирано по Системата за управление на качеството – IS0:9001-2008. Легловата база се състой от 20 съвременни болнични легла разположени в 5 стаи, оборудвани с климатици и телевизори.

Отделение по Еднодневна и миниинвазивна хирургия е водеща в своята област, като предлага най-високо качество на лечение на заболяванията на: гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма, хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни канали, панкреас, щитовидната жлеза, млечна жлеза, лечение на всички видове хернии, туморни и онкологични заболявания.

Отделението е оборудвано с видеодуоденоскопска, лапароскопска, торакоскопска апаратура.

Разполага също с ултразвуков скалпел,Ултразвуков проктоскоп, ехограф, електронож за термоаблация, високофреквентен чернодробен термаблатор.

Началници
Д-р Димо Григоров

Д-р Димо Григоров

Началник-отделение

Завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалности: "Обща и коремна хирургия" (1992г.); "Гръдна хирургия" (1998г.);

Придобива ОНС „Доктор“ по Обща хирургия (2018 г.).

Допълнителни квалификации:

Завършил специалност „Здравен мениджмънт“ със степен "магистър, през 2014 г.

Гастроентерология – ендоскопска диагностика (2000 г.); Ехографска диагностика.

Член на Българското хирургично дружество.

Галя Вакрилова

Галя Вакрилова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравни грижи“ в МУ - Пловдив (Медицински колеж), през 2004 г. с ОКС “Специалист“ по специалност „Медицинска сестра“.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика“ с степен "бакалавър" в Медицински университет- Пловдив, през 2012 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2014 г.

Екип

 

Д-р Атанас Петков

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт – Пловдив, през 2007 г.

Признати клинични специалности: „Обща Хирургия“ (2013 г.).


Д-р Румен Хаджийски

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт – Пловдив, през 1990 г.

Признати клинични специалности: „Обща Хирургия“  (1999 г.).


Д-р Момчил Бацелов

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт – Пловдив, през 1973 г.

Признати клинични специалности: „Обща Хирургия“  (1978 г.)


Д-р Вихрен Чакъров

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт – Пловдив, през 1992 г.

Признати клинични специалности: „Обща Хирургия“ (2000 г.)


Д-р Николай Николов

Завършил специалност „Медицина“ в Висш медицински институт-  Пловдив, през 2016 г.

Лекар-специализант в ОЕМИХ към Втора клиника по хирургия

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделение по Еднодневна хирургия е създадено по проект на Световната и Европейската банка съвместно с Министерството на здравеопазването заедно с еднодневните хирургии в гр. София при ИСУЛ „Царица Йоана“ и в гр. Варна при МБАЛ „Св. Марина“. За първи път е отваря врати на 3 декември 2007 г.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ №66

Началник клиника: 032/602 – 895;

Старши медицински специалист: 032/602 – 894;

Технически изпълнител: 032/602-897

Лекарски кабинет: 032/602 – 898;

Оперативен сектор: 032/602 – 860;

Приемен сектор: 032/602 – 896.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...