Дейност

Оперативно-лечебните дейности, които се извършват в отделението, са:

 • Аортокоронарен байпас в условия на ЕКК;
 • Аортокоронарен байпас без ЕКК (ОРСАВ);
 • Аортно-клапно протезиране;
 • Митрално-клапно протезиране;
 • Митрална валвупластика;
 • Трикуспидално клапно протезиране;
 • Трикуспидална валвупластика;
 • Дисекация на аортата I и II тип по Де Бейки;
 • Хирургично лечение на аневризма на торакална аорта;
 • Хирургия на аортен корен;
 • Хирургия при белодробна тромбемболия (пулмонална тромемболектомия);
 • Перикардиектомия (хирургия при хроничен констриктивен перикардит);
 • Хирургично лечение на аневризми на лява сърдечна камера;
 • Хирургично лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни;
 • Хирургично лечение на медиастинални тумори, новообразувания ангажиращи сърцето, аортата, клоновете на аортната дъга и големите вени в медиастинума.

 

Отделението по кардиохирургия разполага със следните звена:

 • Операционен сектор с три операционни зали; собствена стерилизационна и пералня, обслужващи само отделението;
 • Реанимация с 12 реанимационни легла;
 • Стационар за предоперативна подготовка и следоперативни грижи с 26 легла (5 от стаите са пригодени за интензивни грижи в случай на необходимост).

Отделението осигурява 24-часова денонощна спешност.

Отделението разполага с високотехнологична апаратура от последно поколение:

 • Операционна – 4 бр. машини „сърце-бял дроб” /ЕКК/, системи за хипо- и хипертермия, вакуум регулатор, ЕСМО – апарат, апарати за автохемотрансфузия от най-ново поколение, анестезиологични апарати, дефибрилатори, фибрилатор, монитори за следене на хемодинамични показатели, дефибрилаторни лъжици за директна дефибрилация, апарат за следене на мозъчната сатурация, оптична система за работа с коронарни съдове, светлинна оптична система;
 • Стационар – ехокардиографи с линеарна сонда и сонда за ТЕЕ, устройство за активна аспирация във всички стаи, временен електрокардиостимулатор – 3 бр., дефибрилатори, монитори;
 • Реанимация – мониторна станция, фибробронхоскоп, подвижен рентгенов апарат, видеоларингоскоп, ЕКГ, респиратори – 15 бр., дефибрилатори – 4 бр., временни РМ – 15 бр.;
 • Лаборатория – апаратура, която осигурява изработване на тестове от: биохимия, хематология, коагулация, кръвно-газов анализ, имунология;
 • Напълно оборудван кабинет – вело-пътека, холтер за ЕКГ, холтер за кръвно налягане, ехокардиограф с линеарна сонда, превързочна количка за амбулаторни превръзки.

В Отделение по кардиохирургия се извършва активна научноизследователска дейност в областта на кардиохирургията, кардиологията и анестезиологията.

Отделението по кардиохирургия е клинична база за обучение по сърдечна хирургия и пропедевтика на хирургичните болести на студенти по специалностите медицина, дентална медицина, здравни грижи. Както в повечето диагностично- лечебни структури на болницата, и тук обучението се извършва на български и английски език.

В отделението се извършва следдипломна специализация на лекари по кардиохирургия, кардиология и анестезиология, обучение на лекари, специализиращи кардиохирургия, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Началници
Проф. д-р Генчо Начев

Проф. д-р Генчо Начев, дмн

Началник-отделение

Завършил специалност "Медицина" с отличие, през 1975 г.

Придобити клинични специалности: "Обща хириргия"; "Кардиохирургия".

Специализирал е в Кралски колеж по хирургия – Лондон, Англия, Немски сърдечен център /DHZ/ - Берлин, Германия, Медицински колеж Baylor – Хюстън, САЩ, Сърдечен институт – Минеаполис, САЩ.

Носител на следните звания и отличия: Медик на годината – 1998 г., Лекар на годината - 2006 г., Лекар на България – 2009 г., Приз “Човеколюбие”, почетен гражданин на Казанлък, почетен гражданин на София, орден “Стара планина” – първа степен, награда „Лекар на Югоизточна Европа“ от Втория международен конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум.

Fellow на Европейското кардиохирургично дружество (FETCS), член основател и член на УС на DanubienForum по сърдечна хирургия, член на УС на Euro – Asian Bridge, национален делегат в International Society of Cardio – vascular Surgery.

Национален консултант по кардиохирургия.

До момента има повече от 220 публикации в български и чуждестранни медицински издания.

Старша медицинска сестра
Екип

д-р Камен Станев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1999 г.

Признати специалности по: „Обща хирургия”; „Кардиохирургия”.


Д-р Светослав Дарбоклиев

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


Д-р Христо Рахман

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


Д-р Тодор Гоновски

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


Д-р Христо Стоев, дм

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.


Д-р Димитър Баташки

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


Д-р Валентин Василиев

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


Д-р Рад Богоев

Придобити клинични специалности: “Кардиохирургия”.


 Д-р Илия Янев

Придобити клинични специалности: “Кардиология”


Д-р Вера Семерджиева

Придобити клинични специалности: “Кардиология”; “Вътрешни болести”.


Д-р Динко Господинов

Завършил специалност “Медицина” в Медицинск иуниверситет – Пловдив, през 2017 г.

Придобити клинични специалности: “Кардиология” (2022 г.).


 Д-р Димитър Йондов

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Екатерина Дърмонова

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Костадин Габров

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Стоян Ранделов

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Ростислав Енев

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Ваня Пенева

Придобита клиничнa специалност: “Клинична лаборатория”


Д-р Божидар Зафиров

Лекар-специализант по “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Елена Хаджиева

Лекар-специализант по “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Мария Даутова

Лекар-специализант по “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Константин Димитров

Лекар-специализант по “Кардиохирургия”


Д-р Али Вехби

Лекар-специализант по “Кардиология”

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделение по кардиохирургия е основано през 2002 г. от проф. д-р Генчо Начев, дмн, и е първата диагностично-лечебна структура по кардиохирургия в България, разкрита извън гр. София. От създаването й до днес в отделението се практикува и развива високотехнологична медицина в пълен обем (с изключение на трансплантационна дейност), като се прилагат стандартите на работа в най-добрите световни кардиохирургични центрове. Основната дейност на отделението е оперативното лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Осъществява се учебна и преподавателска дейност.
От 2002 г. до 2006 г. Отделение по кардиохирургия се ръководи от проф. д-р Генчо Начев, дмн, който и до днес продължава да бъде методичен ръководител и осъществява
консултантска и оперативна дейност към звеното. От 2006 г. до 2021 г. началник на Отделение по кардиохирургия е проф. д-р Заприн Въжев, дм. От месец април 2021 г. д-р
Камен Станев е началник отделение.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 2, бул. „Пещерско шосе“ 66

Канцелария: 032/60 28 12;

Стационар: 032/60 28 04;

Реанимация: 032/60 28 05.

e-mail: secretary_kh@abv.bg

Новини

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, заемащи длъжността „Санитар“, както...
Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената...
Безплатни прегледи за риск от онколгични заболявания организират в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Отворените врати ще се проведат от 5 до 7 февруари от...