Дейност

Отделението по паразитология осъществява високоспециализирана, квалифицирана, своевременна и ефективна лабораторна диагностика на местни и тропически паразитози, ефективна амбулаторно-консултативна и лечебна помощ на пациенти.

Извършва се активна научноизследователска и научноприложна дейност в областта на паразитологията. Отделението е база за провеждане на клинични проучвания на лекарства и медицински изделия.

В отделението са обособени три лаборатории: Лаборатория за микроскопска диагностика със съответната апаратура; Лаборатория за културелна и серологична диагностика; Лаборатория за диагностика на тъканни паразитози. Отделението по паразитология покрива изискванията на медицинския стандарт „Медицинска паразитология” за III ниво на компетентност.

Началници
Отделение по паразитология

Д-р Албена Масарлиева, мзм

Началник-отделение

Завършила специалност „Медицина" в Медицински университет -  Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: „Медицинска паразитология" (1996 г.); „Клинична психология" (2006 г.).

Главен асистент в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет - Пловдив (от 2000 г.).

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2012 г.

Член на: Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология; Българското дружество по паразитология.

Отделение по паразитология

Кръстина Найденова

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицински лаборант" в Медицински колеж - Пловдив, през 1988 г.

Екип

Д-р Красимира Енева, дм

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет –  Пловдив, през 2003 г.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобити клинични специалности: „Медицинска паразитология” (2010 г. ).


Д-р Галя Попова – Даскалова, дм

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет –  Пловдив.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобити клинични специалности: „Медицинска паразитология” (2017 г.)


Елена Кренчева

Лаборант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по паразитология е формирано през 1988 г. и е единствено за територията на гр. Пловдив, Пловдивска и останалите области на Южна България. То е наследник на създаденото през 1955 г. структурно звено по паразитни болести с ръководители проф. Крум Атанасов, д-р Атанас Генов (1957 г.), доц. Невена Андреева (1988-2002 г.). От 2002 г. ръководител на отделението е д-р Албена Масарлиева.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник отделение: 032/602-131

Лабораторен сектор: 032/602-595

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С настоящата позиция изказваме възмущението си от внушенията и директните обвинения, които се правят в статия, озаглавена “Как се краде от лекарствата за деца и тежко болни” с автор Десислава...
С нарастването на възрастта се увеличава и честотата на едни от най-пренебрегваните, но сериозни заболявания при мъжете. Става дума за заболяванията на простатата като – доброкачествената хиперплазия и простатният карцином,...
Сайтът на УМБАЛ “Свети Георги”, който бе създаден в началото 2022 г. бе отличен в провеждащата се за 5-ти път класация “Сайт на годината 2022”. Национално жури от професионалисти в...