Дейност

В отделението се извършва пластично-възстановителна и естетична хирургия, лечение на лицеви аномалии, краниофациална хирургия.

Съвременното хирургично лечение е основано на най-добрите утвърдени световни практики. Доказателство са няколкото международни договора за сътрудничество (EUROCLEFT, EUROCRAN, SMILETRAIN, TFW, ERASMUS-SOCRATES, с университета в Лил, Франция, и университета в Ла Коруня, Испания). Научната и учебната дейност са свързани с обучение на специализанти, докторанти и студенти, участия в научноизследователски проекти, 6 това число и международни. През годините отделението се обособи като център за лечение на вродени лицеви аномалии, който лекува 80% от случаите в страната. Същевременно се развиват съвременни реконструктивни методи за лечение чрез васкуларизирани ламба, краниофациална, ортогнатична хирургия, както и цялата гама от естетични операции.

Организират се курсове и лекции, като има възможност за препредаване на операции от типа „Хирургия на живо”.

Отделението разполага с 3 болнични стаи с локална климатизация.

През годините благодарение на Клиниката по детска хирургия и звеното за интензивни грижи, както и на Клиниката по неврохирургия, са оперирани над 250 деца със сложни краниофациални аномалии, травми или туморни процеси, които бяха лекувани успешно от съвместен екип от български и френски специалисти. Благодарение на Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители отделението успя да създаде мрежа от 73 специалисти от страната, които днес са в помощ при храненето, говорната рехабилитация, ортодонтското лечение и психологичната помощ на деца с лицеви аномалии. Така звеното на практика се превърна в национален център, признат от много международни институции.

Отделението се отличава с международното си сътрудничество в различни области на грижите за децата с лицеви аномалии. Партниращите организации Transforming Faces Wordwide и European Cleft Organisation финансират проекти за обучение на медицински специалисти за грижи и хранене на новородени с лицеви аномалии.

В отделението се извършва активна научноизследователска дейност в областта на лицевите аномалии и трансплантацията на мастни клетки и реконструктивна хирургия в различни анатомични области.

Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия е клинична база за обучение на студенти по специалност медицина, дентална медицина, специалисти по здравни грижи. Обучението се извършва на български, английски, френски и испански език.

В отделението се извършва следдипломна специализация на лекари по пластично-възстановителна и естетична хирургия, обучение на лекари, специализиращи пластична хирургия, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор” в пластичната хирургия.

Началници
Проф. д-р Юрий Анастасов

Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн

Началник-отделение

Завършил специалност„Медицина“ в Медицински университет - София, през 1986 г.

Придобити клинични специалности: „Хирургия“ (1998 г.); „Пластично-възстановителна хирургия" (2003 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (1995 г.).

Придобива ОНС "Доктор на медицинските науки" (2008 г.).

През 2000 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2012 г. придобива научно звание „Професор“.

Допълнителни квалификации: Завършил специалност „Здравен мениджмънт“ със степен "магистър", през 2000 г.

Външен експерт към Фонда за лечение на деца.

Член на Европейското дружество по краниофациална хирургия от 2002 г.; Председател на Българската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия (2012- 2016 г.).

Старша медицинска сестра
Екип

Д-р Христо Шипков

Придобити клинични специалности: Пластично-възстановителна и естетична хирургия (2014 г.); “Обща хирургия”.


Д-р Костадин Гигов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2007 г.

Придобити клинични специалности: Пластично-възстановителна и естетична хирургия (2014 г.)

От 2021 г. е докторант на свободна докторантура към Медицински университет – Пловдив.


Д-р Радослав Симов

Придобити клинични специалности: “Хирургична стоматология”.


Д-р Иван Гинев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2021 г.

Лекар-специализант.

От 2021 г. е редовен докторант към Медицински университет – Пловдив


Д-р Симеон Личев

Лекар-специализант.


Д-р Стефан Лазаров

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р София Коларова

Придобити клинични специалности: “Анестезиология и интензивно лечение”.


Д-р Петра Кавраджиева

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца е основано през 1996 г. като част от Клиниката по детска хирургия. Първоначално отделението е разположено в Хирургичния блок на База 2 на болницата и разполага с две операционни зали. Отделението е създадено благодарение на договор за сътрудничество и побратимяване с Университетската клиника по пластична хирургия в Лил, Франция, ръководена от проф. д-р Филип Пелерен, с цел да се спомогне за развитието на съвременната пластична хирургия в България и в частност в Медицински университет- Пловдив. Съществена заслуга за това има тогавашният ръководител на Клиниката по детска хирургия – доц. Никола Чаталбашев.

От 2000 г. отделението участва в съвместни научни проекти с Университетската клиника по пластична хирургия в Лил, Франция, на тема „Лицеви аномалии, трансплантация на мастни клетки”, а от 2012 г. се разработва нов проект за развитието на микрохирургията. От 2003 г. отделението е база за специализация по пластична хирургия. През 2005 г. отделението участва в европейски проект за причините за появата на цепнатини на устната и небцето – ЕВРОКРАН, а от 2011 г. – ЕВРОКЛЕФТНЕТ.

През 2010 г. стартира проект, финансиран по програма на фонд „Научни изследвания” към МОМН, на тема „Създаване на информационна система, регистър и база данни за целите на медицинските стандарти при комплексно лечение на пациенти с вродени лицеви аномалии”. През 2010 г. участва и във втори проект, финансиран по програма на фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката, на тема „Кефалометрично изследване и ЗD виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на ЗD лицева статистика и създаване на кефалофациална база данни.” От 2011 г. отделението е основен партньор на БИС и СЕН за създаване на европейски стандарти за първи грижи и лечение на деца с лицеви аномалии.

От 2000 г. е партньор по договора за сътрудничество и побратимяване с университети и болници в Лил, Франция, както и по програмата за международен обмен „Еразъм”. Обмен по „Еразъм” има и с университета в Да Коруня, Испания.

Също от 2000 г. е партньор по договор за сътрудничество с американската фондация „Смайл Трен” и асоциация АЛА (Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители).

От 2013 г. отделението стартира Електронното медицинско досие за лицеви аномалии в страната – https://emrfa.org, чрез което понастоящем се поддържа диспансерното наблюдение при над 1000 пациенти с лицеви аномалии.

От 2018 г. отделението е включено в структурата на Клиниката по пластично- възстановителна и естетична хирургия.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 4, източно крило, бул. „Пещерско шосе“ 66

Началник отделение: 032/602-009; 0898421418;

Технически изпълнител: 032/602-935.

e-mail – yanastassov@gmail.com

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...