Дейност

Отделението е терапевтична клинична структура към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. В него се извършват диагностично-лечебни и експертни дейности по клиничните специалности „Професионални болести” и „Клинична алергология”, и по-конкретно:

  • Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система;
  • Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с професионални заболявания по договор с фонд „Условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Наредба №8 от 26.11.2007 г. на МТСП за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести;
  • Вегетологични тестове и проби.

В отделението се извършва учебно-преподавателска дейност по учебни програми за студенти от Медицинския факултет, Факултета по дентална медицина и Медицинския колеж на Медицински университет – Пловдив. Лекционните курсове по учебните дисциплини се водят от проф. д-р Светлан Дерменджиев, дм, и проф. д-р Златка Стойнева-Паскалева, дм.

Отделението е база за обучение на специализиращи лекари по специалностите „Клинична алергология” и „Професионални болести”, както и по съответните модули на специализиращи по други направления лекари.

Легловата база на отделението се състои от 10 легла за активно лечение. Към отделението са структурирани и функционират приемно-консултативен кабинет по професионални болести и приемно-консултативен алергологичен кабинет.

Отделението е оборудвано съгласно утвърдените медицински стандарти в областта на професионалните болести и клиничната алергология, в т. ч. с капиляроскоп, динамометър, палестезиометър, реохидродермометър.

Началници
Доц. д-р Светлан Дерменджиев

Проф. д-р Светлан Дерменджиев, дм, дмн, мзм

Началник-отделение

Завършил специалност „Медицина" във ВМИ - Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести"; „Клинична токсикология"; „Клинична алергология"; „Професионални болести".

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2012 г.).

Придобива ОНС "Доктор на медицинските науките" по научната специалност „Имунопатология и алергология“ (2020г.)

През 2023 г. придобива научна степен "Професор".

Член е на Българското дружество по алергология; Българското научно дружество по професионални болести; EAACI; WAO; ICORD.

Член на комисиите за придобиване на специалност по „Клинична алергология“, „Професионални болести“ и „Клинична токсикология“.

Член на Националния експертен специализиран лекарски борд по клинична алергология.

Председател на Българското научно дружество по професионални болести.

Ръководител на Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински университет - гр. Пловдив.

Анета Павлова

Анета Павлова

Старша медицинска сестра

 

 

Екип

Д-р Велчо Велев

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Клинична алергология”.

Асистент в Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести, Медицински университет – Пловдив.

Член на: Българското дружество по алергология; Българското научно дружество по професионални болести.


Д-р Мария Гиритлиева

Придобити специалности: “Професионални болести”.

Асистент в Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести, Медицински университет – Пловдив.

Член на: Българското научно дружество по професионални болести.


Д-р Николета Димитрова

Придобити специалности: Пневмология и фтизиатрия


Д-р Петър Паскалев

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по професионални болести води началото си от 1966 г., когато проф. д-р Петър Миронов създава клиничната структура към Катедрата по терапия на вътрешните болести.

От 1973 до 1975 г. начело на клиниката застава доц. д-р Любомир Апостолов. От 1975 г. до 1980 г. ръководител е доц. д-р Добринка Атанасова, кмн, а от 1980 г. до 1985 г. началник на клиниката е д-р Кръстю Язов, кмн. Най-продължително време в своята история – 1985-2007 г., неин ръководител е доц. д-р Станка Андонова, а от 2007 г. до 2009 г. се оглавява от доц. д-р Никола Ананощев.

Голям е приносът на доц. д-р Станка Андонова и д-р Кръстю Язов за утвърждаването и развитието на Катедрата и Клиниката по професионални заболявания и токсикология като единствено и уникално по своята специфика и предмет на дейност звено за Южна България. С активното участие на доц. д-р Станка Андонова се доразвива и обогатява проф-патологичното направление в преподавателската, диагностично-лечебната и научноизследователската сфера.

През 2007 г. на основата на разработената от доц. д-р Станка Андонова, кмн, и д-р Светлан Дерменджиев и утвърдена от ръководството на Университетската болница концепция за развитието на клиничната алергология към Клиниката по професионални заболявания се създава Сектор по клинична алергология, по-късно преструктуриран в Отделение по професионални заболявания и алергология. Разширява се обхватът на извършваните от работещите в звеното висококвалифицирани лекари специалисти диагностично-лечебни и консултативно-експертни дейности.

В клиниката и отделението през различни периоди от време са работили: д-р Васил Петров, д-р Вълчо Хаджиев, д-р Людмил Пейчев, доц. д-р Динко Канев, д-р Петя Клинканова, д-р Лена Павлова, д-р Светла Цонева, д-р Адриана Маджурова, д-р Ангел Димитров, , д-р Илия Аролски.

От 2010 г. Отделението по професионални болести с дейност по клинична алергология се ръководи от проф. д-р Светлан Дерменджиев.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А

Началник Отделение : 0888 956 923

Технически изпълнител : 032/602 258

Манипулационна – 032/602 472

Дежурен консултант: 0882 270 710

e-mail: svetlan_d@yahoo.com;

 

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...