Дейност

Обслужването на пациентите по спешност следва изработените алгоритми по нозологични единици и е в съответствие на медицинския стандарт „Спешна медицина”.

Звеното работи с 24-часова непрекъсната спешност, както и спешните специализирани кабинети по ушно-носно-гърлени болести, детска хирургия и очни болести, които са ситуирани на партерния етаж.

Звено „Хирургия” на Отделението по спешна медицина е осигурено с всички диагностични структури за осъществяване на дейността му.

Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък. Взаимодействието с тях е регламентирано в Правилника за вътрешния ред на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, медицинския стандарт „Спешна медицина” и правилата за добра клинична практика.

Звеното разполага с леглова база за 24-часово наблюдение на пациенти.

Началници
Отделение по спешна медицина – звено “Хирургия”

Д-р Кирил Атлиев

Началник-отделение / Началник-звено

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Обща хирургия" (1998 г.), „Гръдна хирургия" (2002 г.), „Спешна медицина" (2017 г.).

Отделение по спешна медицина – звено “Хирургия”

Иванка Топалова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Д-р Димитър Манчев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1996 г.

Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2001 г.


Д-р Анастас Палавуров

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2003 г.

Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2011 г.


Д-р Даниела Донеска

Завършила медицина в Медицински университет – Пловдив през 2006 г.

Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2011 г.


Д-р Пенчо Карадинев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2001 г.

Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2009 г.


Д-р Румен Самунев

Придобити клинични специалности: Обща хирургия.


Д-р Ахмет Чифчи

Лекар-специализант


Д-р Мирослав Наумов


Д-р Петър Кискинов


Д-р Златина Пищялова


Д-р Пламен Гочев

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Звено „Хирургия” към Отделението по спешна медицина е сравнително нова диагностично-лечебна структура. Състои се от: Спешни приемни кабинети, Противошокова зала, Операционни зали, Зала за наблюдение. Отваря врати през 2010 г., като оттогава досега се ръководи от д-р Кирил Атлиев, а старша сестра на звеното е Иванка Топалова.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Ръководител звено – 032/60-27-74;

Старши медицински специалист – 032/60-28-94;

Спешна регистратура – 032/60-27-38;

Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/60-29-83.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С настоящата позиция изказваме възмущението си от внушенията и директните обвинения, които се правят в статия, озаглавена “Как се краде от лекарствата за деца и тежко болни” с автор Десислава...
С нарастването на възрастта се увеличава и честотата на едни от най-пренебрегваните, но сериозни заболявания при мъжете. Става дума за заболяванията на простатата като – доброкачествената хиперплазия и простатният карцином,...
Сайтът на УМБАЛ “Свети Георги”, който бе създаден в началото 2022 г. бе отличен в провеждащата се за 5-ти път класация “Сайт на годината 2022”. Национално жури от професионалисти в...