Дейност

Обслужването на пациентите по спешност следва изработените алгоритми по нозологични единици и е в съответствие на медицинския стандарт „Спешна медицина”.

Звеното работи с 24-часова непрекъсната спешност, както и спешните специализирани кабинети по ушно-носно-гърлени болести, детска хирургия и очни болести, които са ситуирани на партерния етаж.

Звено „Хирургия” на Отделението по спешна медицина е осигурено с всички диагностични структури за осъществяване на дейността му.

Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък. Взаимодействието с тях е регламентирано в Правилника за вътрешния ред на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, медицинския стандарт „Спешна медицина” и правилата за добра клинична практика.

Звеното разполага с леглова база за 24-часово наблюдение на пациенти.

Началници
д-р Кирил Атлиев

Доц. д-р Кирил Атлиев

Началник-отделение / Началник-звено

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Признати специалности по: „Обща хирургия" (1998 г.), „Гръдна хирургия" (2002 г.), „Спешна медицина" (2017 г.).

През 2023 г. придобива ОНС "Доцент".

Иванка Топалова

Иванка Топалова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Д-р Димитър Манчев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1996 г.

Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2001 г.


Д-р Анастас Палавуров

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2003 г.

Придобити клинични специалности: Обща и гръдна хирургия през 2011 г.


Д-р Даниела Донеска

Завършила медицина в Медицински университет – Пловдив през 2006 г.

Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2011 г.


Д-р Пенчо Карадинев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2001 г.

Придобити клинични специалности: Обща хирургия през 2009 г.


Д-р Румен Самунев

Придобити клинични специалности: Обща хирургия.


Д-р Ахмет Чифчи

Лекар-специализант


Д-р Мирослав Наумов


Д-р Петър Кискинов


Д-р Златина Пищялова


Д-р Пламен Гочев

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Звено „Хирургия” към Отделението по спешна медицина е сравнително нова диагностично-лечебна структура. Състои се от: Спешни приемни кабинети, Противошокова зала, Операционни зали, Зала за наблюдение. Отваря врати през 2010 г., като оттогава досега се ръководи от д-р Кирил Атлиев, а старша сестра на звеното е Иванка Топалова.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Ръководител звено – 032/60-27-74;

Старши медицински специалист – 032/60-28-94;

Спешна регистратура – 032/60-27-38;

Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/60-29-83.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...