Дейност

Обслужването на пациентите по спешност следва изработени алгоритми по нозологични единици и е в съответствие с медицинския стандарт „Спешна медицина”. Звеното работи на 24-часова непрекъсната спешност, както и спешните специализирани кабинети по спешна хирургия, шокова зала, ушно-носно-гърлени болести, детска хирургия и очни болести, ситуирани на партерния етаж.

За осъществяване на дейността си звеното „Ортопедия и травматология” на Отделението по спешна медицина е осигурено с диагностичните възможности на всички останали болнични структури. Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък.

Звеното разполага с леглова база за 24-часово наблюдение на пациенти.

Началници
д-р Румен Бацелов

Д-р Румен Бацелов

Началник-звено

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1981 г.

Придобита клинична специалност по: „Ортопедия и травматология" (1989 г.).

Елена Муравенова

Елена Муравенова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Административен и здравен мениджмънт" със степен бакалавър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1998 г.

Завършила специалност „Здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2000 г.

Завършила специалност „Операционна и превързочна техника" в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - София, през 2009 г.

Допълнителна квалификация: „Операционна и превързочна техника" в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

Екип

Д-р Иво Чолаков

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1986 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (1995 г.)


Д-р Георги Тиков

Завършил медицина в Медицински университет – Букурещ през 2010 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2017 г.)


Д-р Димитър Митев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1990 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (1996 г.)


Д-р Николай Харалампиев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1995 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2000 г.)


Д-р Георги Минев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2014 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2020 г.)


Д-р Димитър Кукуларов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1984 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (1989 г.)


Д-р Божидар Велеганов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1986 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (1999 г.)


Д-р Петър Молчовски

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1998 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2008 г.)

Член на: БОТА, American Academy of Orthopaedic Surgeons – International Affiliate Member.


Д-р Марин Шопов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2006 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2014 г.)


Д-р Трандафил Трандафилов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1996 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2014 г.)


Д-р Панче Димитриев

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2014 г.)


Д-р Теодор Тянков

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2015 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2021 г.)


Д-р Любомир Попов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология” (2017 г.)


Д-р Деан Бацелов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология”.


Д-р Яшар Мехмед

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Придобита клинична специалност: “Ортопедия и травматология”.


Д-р Атанас Найденов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Лекар-специализант по “Ортопедия и травматология”.


Д-р Георги Павлов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Лекар-специализант по “Ортопедия и травматология”.


Д-р Георги Тиков

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив

Лекар-специализант по “Ортопедия и травматология”.


Д-р Веселин Богданов

Завършил “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2020 г.

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по спешна медицина – звено „Ортопедия и травматология”, отваря врати през 2010 г., като оттогава досега се ръководи от д-р Румен Бацелов, като старша сестра на звеното е Елена Муравенова.

Състои се от пет обособени части: спешни приемни кабинети, манипулационна зала, гипсовъчна зала, 2 операционни зали и 2 зали за диагностично наблюдение с общо 8 легла.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Спешен приемен кабинет – 032/60-29-84

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...