Дейност

Отделението е оборудвано съобразно нормативните изисквания по отношение

на диагностиката и контрола на спешните състояния при децата. Разполага със съвременна апаратура, осигуряваща диагностициране и мониториране на виталните показатели на малките пациенти чрез пациентни монитори, апарати за електрокардиограма, ехограф, перфузори и дефибрилатори.

В отделението безотказно се обслужват 24 часа в денонощието деца до 18-годишна възраст. При необходимост се осъществяват консултации с лекари от други диагностично-лечебни структури на УМБАЛ „Свети Георги”. След преглед, диагностични процедури и при необходимост терапевтични дейности пациентите могат да бъдат насочени за прием в съответната клиника или отделение на УМБАЛ „Свети Георги” или за лечение в домашно-амбулаторни условия.

Началници
Отделение по спешна медицина – звено “Педиатрия”

Д-р Светлана Атанасова

Началник-звено

Завършила „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1989 г.

Призната специалност по: „Детски болести" (2001 г.).

Отделение по спешна медицина – звено “Педиатрия”

Йовка Караджова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" в Полувисш медицински институт - Пловдив, през 1994 г.

Завършила специалност „Административен и здравен мениджмънт“ със степен магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1997 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“, със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

Екип

Д-р Веселина Ангелова Дундекова

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-р Магда Пенчева Илиева

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-р Мая Ангелова Коларова

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-р Томи Петров Вретенаров

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-р Красимира Борисова Пеева

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-р Ветка Карагьозова

Придобити клинични специалности: “Детски болести”; “Детска ендокринология, бол. на обмяната”.


Д-р Милена Сърмалиеа

Придобити клинични специалности: “Детски болести”.


Д-Р Калин Койчев

Лекар-специализант


Д-р Берна Солак

Лекар-специализант


Д-р Мария Шехинова

Лекар-специализант


Д-р Георги Буков

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Звено „Педиатрия” към Отделението по спешна медицина е сравнително нова диагностично-лечебна структура. Създадено е с цел обслужване на деца със спешни състояние и функционира от 2008 г. Разположено е в База 1, бул. „Васил Априлов” №15А, към УМБАЛ „Свети Георги”, на територията на Клиниката по педиатрия, с цел незабавно осъществяване на консултации със специалисти от клиниката при необходимост и хоспитализации.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, Клиника по педиатрия, бул. „Васил Априлов“ 15А

Спешен приемен кабинет – 032/ 602-313

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Млад мъж бе спасен от тежка инфекция на мозъка чрез изключително сложна хирургична манипулация в Интегралния център към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Интервенцията бе извършена от изпълнителния директор...
Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...