Дейност

През Звеното по вътрешни болести на Отделението по спешна медицина преминават спешни пациенти от три области на медицината – вътрешни болести, токсикологични и алергични състояния и спешни неврологични състояния – инсулти и транзиторни исхемични атаки. Звено „Вътрешни болести” разполага с две зали за прегледи, мониториране на пациенти при необходимост и провеждане на терапевтични мерки. Оборудвано е с модерни ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, аспиратор, инсталация за кислородотерапия, шкафове с медикаменти за всякакви спешни състояния.

Звеното осъществява дейност от най- високото III ниво на компетентност.

Началници
Отделение по спешна медицина – звено “Вътрешни болести”

Д-р Венцислав Филипов

Началник-звено

Завършил „Медицина“ във Висш медицински институт „Ив. П. Павлов“ - Пловдив, през 1987 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести“ (1995 г.), „Кардиология" (2001 г.).

Завършил специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

Член на: Българското кардиологично дружество; Европейското кардиологично дружество.

Отделение по спешна медицина – звено “Вътрешни болести”

Иванка Топалова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Д-р Павлина Атанасова

Придобити клинични специалности: “Ендокринология, Бол. на обмяната”; “Вътрешни болести”.


Д-р Вълкан Михайлов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2000 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Георги Паришев

Придобити клинични специалности: “Нефрология”; “Вътрешни болести”.


Д-р Артин Кюлеменян

Придобити клинични специалности: “Неврология”.


Д-р Евгений Хорозов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1985 г.


Д-р Теодора Кабашка


Д-р Енвер Енвер


Д-р Петко Петков


Д-р Симеон Бориславов


Д-р Лора Петрова


Д-р Айшен Льотева


Д-р Баран Билек 

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Спешното приемно вътрешно отделение съществува като самостоятелна структурна единица от 6 януари 1997 г. и първоначално се е помещавало в поликлиничната база на Висшия медицински институт „Иван П. Павлов” – Пловдив, на територията на днешната База 1 на лечебното заведение. От ноември 2006 г. е преместено на територията на База 2 и става част от т. нар. Спешен сектор или Спешен портал на УМБАЛ „Свети Георги”. През 2010 г. структурата е трансформирана в Звено по вътрешни болести при Отделение по спешна медицина. От основаването му до днес ръководител е д-р Венцислав Филипов.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Ръководител звено – 032/602-899

Спешна регистратура – 032/602-738

Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/602-420

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Млад мъж бе спасен от тежка инфекция на мозъка чрез изключително сложна хирургична манипулация в Интегралния център към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Интервенцията бе извършена от изпълнителния директор...
Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...