Дейност

През Звеното по вътрешни болести на Отделението по спешна медицина преминават спешни пациенти от три области на медицината – вътрешни болести, токсикологични и алергични състояния и спешни неврологични състояния – инсулти и транзиторни исхемични атаки. Звено „Вътрешни болести” разполага с две зали за прегледи, мониториране на пациенти при необходимост и провеждане на терапевтични мерки. Оборудвано е с модерни ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, аспиратори, инсталация за кислородотерапия, шкафове с медикаменти за всякакви спешни състояния.

Звеното осъществява дейност от най-високото III ниво на компетентност.

Началници
Д-р Венцислав Филипов

Д-р Венцислав Филипов

Началник-звено

Завършил „Медицина“ във Висш медицински институт „Ив. П. Павлов“ - Пловдив, през 1987 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести“ (1995 г.), „Кардиология" (2001 г.).

Завършил специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт" в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

Член на: Българското кардиологично дружество; Европейското кардиологично дружество.

Иванка Топалова

Иванка Топалова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2011 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Д-р Павлина Атанасова

Придобити клинични специалности: “Ендокринология, бол. на обмяната”; “Вътрешни болести”.


Д-р Вълкан Михайлов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2000 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Георги Паришев

Придобити клинични специалности: “Нефрология”; “Вътрешни болести”.


Д-р Артин Кюлеменян

Придобити клинични специалности: “Неврология”.


Д-р Евгений Хорозов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 1985 г.


Д-р Теодора Кабашка


Д-р Енвер Енвер


Д-р Петко Петков


Д-р Симеон Бориславов


Д-р Лора Петрова


Д-р Айшен Льотева


Д-р Баран Билек 

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Спешното приемно вътрешно отделение съществува като самостоятелна структурна единица от 6 януари 1997 г. и първоначално се е помещавало в поликлиничната база на Висшия медицински институт „Иван П. Павлов” – Пловдив, на територията на днешната База 1 на лечебното заведение. От ноември 2006 г. е преместено на територията на База 2 и става част от т. нар. Спешен сектор или Спешен портал на УМБАЛ „Свети Георги”. През 2010 г. структурата е трансформирана в Звено по вътрешни болести при Отделение по спешна медицина. От основаването му до днес ръководител е д-р Венцислав Филипов.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Ръководител звено – 032/602-899

Спешна регистратура – 032/602-738

Лекарски кабинет /дежурен лекар/ – 032/602-420

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив и тази година получи подарък за малките си...
Доц. д-р Веселин Попов, дм, лъчетерапевт в Клиника по лъчелечение към УМБАЛ Свети Георги – Пловдив, бе награден с тазгодишната престижна награда Дарзалас, за принос в развитието на българската клинична...
С информационни кампании и безплатни прегледи Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив отбелязва Месеца на мъжкото здраве. “Важно е поне веднъж в годината да си правим...