Дейност

От методологична и организационна гледна точка днешните Вътрешно-консултативни кабинети няма аналог в болничните заведения в България. В кабинетите се изпълнява непрекъсната денонощна консултативна дейност за всички видове хирургически заболявания в областта на гръдната, коремната, лицево-челюстната хирургия, ушно-нос- но-гърлените болести, очните болести, неврохирургията, съдовата хирургия, ортопедията и травматологията, урологията, колопроктологията, акушерството и гинекологията, миниинвазивната ендоскопска хирургия, пластично-възстановителната и естетичната хирургия, както и инфекциозните болести. Отделението, заедно с разкритите към него алергологичен, неврологичен, педиатричен и ендоскопски (гастроентерологичен и бронхоскопски) кабинети, обслужва и всички останали клиники и отделения на База 2.

Обект на консултативна дейност са всички новоприети пациенти (планови и спешни) по отношение на придружаващи основното заболяване хронични вътрешни такива, поддържащото ги лечение, необходимостта от промени и допълнения към него. Дават се препоръки за предоперативна подготовка на болните, за периоперативното поведение, лабораторен и периодичен контрол. Лежащо болните се обгрижват по спешност и планово при възникнали тежки усложнения на основното хирургично заболяване, както и при декомпенсация на придружаващата го вътрешна патология.

Във Вътрешното консултативно отделение работят лекари – интернисти, педиатър, невролог, гастроентеролог, пулмолог, алерголог.

Оборудвано е с ЕКГ апарати, спирометър, видеогастроскопски, видеоколо-носкопски, видео- и фибробронхоскопски системи. Консултативните кабинети ползват и базовите възможности на всички параклинични звена на лечебното заведение.

Отделението е база за обучение на студенти по здравни грижи и за провеждане на клинични проучвания.

Началници
д-р Мануела Йончева

Д-р Мануела Йончева

Началник-отделение

Завършила „Медицина" във Висш медицински институт „Иван П. Павлов" - Пловдив, през 1987 г.

Признати специалности по: „Вътрешни болести“ (1996 г.). Допълнителна квалификация: Завършила специалност „Здравен мениджмънт" със степен магистър през 2010 г. в Медицински университет - Пловдив.

Специализира ендокринология и кардиология.

Член на: Българското дружество по кардиология; Европейското дружество по кардиология; Световното дружество по кардиология; Българското дружество по ендокринология; Европейското дружество по ендокринология; Световното дружество по ендокринология.

Недялка Шопова

Недялка Шопова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра в Полувисш медицински институт „Мара Малеева“ през 1979 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2007 г.

Екип

Д-р Александър Петров

Придобити клинични специалности: “Гастроентерология”; “Вътрешни болести”.


Д-р Мая Ристеска

Придобити клинични специалности: “Гастроентерология”.


Д-р Георги Белев

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтзиатрия”; ‘Вътрешни болести”.


Д-р Адриан Хаджиев

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Кемал Садък

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Бюрхан Шериф

Придобити клинични специалности: “Кардиология”.


Д-р Ивета Райчевска-Иванова

Придобити клинични специалности: “Неврология”.


Д-р Силвия Новакова

Придобити клинични специалности: “Клинична алергология”; “Детски болести”.


Д-р Янка Андреева 

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Петър Семерджиев

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Славка Петрова

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Чавдар Илиев

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Пенка Благоева

Придобити клинични специалности: “Ревматология”.


Д-р Маргарита Стойкова

Придобити клинични специалности: “Детски Болести”.


Д-р Евгений Хорозов

Лекар


Д-р Владимир Велизаров

Лекар


Д-р Дикран Дъртадян

Лекар


Д-р Владимир Велизаров

Лекар


Д-р Васил Гривнев

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Вътрешните консултативни кабинети на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, по-известни като Вътрешно консултативно отделение, представляват специализирана структура на болницата, създадена още с откриването на Хирургическия блок на бул. „Пещерско шосе” 66 през 90-те години на миналия век с основна функция да обслужва пациентите на хирургическите клиники с медико-диагностични дейности и консултации от интернист. С годините се е утвърдило като съществена, необходима и незаменима част от структурата на сегашната УМБАЛ „Свети Георги”. Дейността на отделението е изцяло съобразена с интердисциплинарната специфика.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД, гр. Пловдив, ет. 1, бул. „Пещерско шосе“ 66

Ръководител – 032/ 602 938

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...