dizma 4Продължава пребазирането на клиниките на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив от База I – бул. „Васил Априлов“ 15A, към База II на университетската болница в основния Хирургичен корпус.

Бившият хранителен блок на бул. Пещерско шосе 66 ще бъде преустроен и в него ще се помещават Отделението по диализно лечение, Отделението по нефрология, библиотеката за студенти към университета, складове и администрация.

Преместването е с цел пациентите да се лекуват в по-добри условия с обновена материално-техническа база и осигурен лесен и бърз достъп до останалите клиники на лечебното завeдение.

dizma 2

Възложител на проекта е УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, а след проведена процедура по Закона за обществените поръчки е определен за изпълнител “АРХСИТИСТРОЙ“ ЕООД. Стойността на проекта с обща площ 4302,73 кв.м. възлиза на 7 916 666,67 лв. без ДДС.

Сградата ще бъде изцяло ремонтирана и ще се облагороди пространството с паркинг и залесяване на различни видове дървета. Предвижда се нов пътнически асансьор, отговарящ на изискванията за достъпна среда, който основно ще обслужва потока от персонал, пациенти и посетители на сградата. Ще има и нов болничен асансьор, стълбищна клетка, реконструкция на съществуващата тераса и усвояването ѝ за нуждите на новото предназначение.

dizma 3

Максималният срок за изпълнение на строителните дейности е 36 месеца.

Пребазирането на отделенията е част от по-мащабен проект за събирането на всички клиники на едно място, което ще улесни лечението на пациентите на университетската болница. Стартът на преместването беше даден този февруари с първата копка на лечебно-диагностичния корпус за детски, хематологични и онкологични заболявания, а строежът до този момент върви по план и има вероятност да бъде готов по-рано от предвидения срок.

dizma 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Принтирайте