Служба “Трудова медицина” към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив извършва:

  • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали;
  • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
  • Организиране извършването на специализирани измервания;
  • Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда.

тел: 032/602088