ДО

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДЖАМБАЗОВ,

Изказвам своята благодарност за високия професионализъм и грижите, които положихте за М. Петрова.

Благодаря лично на Вас!

Благодаря на д-р Кирил Атлиев и неговия екип!

Благодаря на проф. д-р Чавадар Стефанов, дмн, началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, и на неговия екип!

Благодарим на всички лекари и медицински специалисти от УМБАЛ “Свети Георги”, дарили кръв и вложили услия за спасяване на човешки живот!

На Вас и на Вашите колеги пожелаваме здраве. лични и професионални успехи, удовлетворение!

С уважение,

А. Пакова