2022.12.19 Благодарствено писмо РЦТХ 

ДО ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ”

ГР. ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ДЖАМБАЗОВ,

Ръководството и целият колектив на “Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив, както и лекуваните с кръв и кръвни съставки пациенти, най-сърдечно Ви благодарим за съдействието и подкрепата при провеждането на акциите за безвъзмезно и доброволно кръводаряване, в ръководената от Вас болница, през изминалата 2022 година.

Искрено Ви благодарим, че спомогнахте на своевременното набавяне на необходимите количества кръв и кръвни биопродукти за нуждите на лечебните заведения и помогнахте в лечебния процес на много пациенти.

Благодарим на всички Ваши кръводарители, които отвориха сърцата си, за да дарят вяра и надежда на нуждаещите се пациенти и показаха, че са съпричастни към съдбата на непознати хора.

Това, което направиха е достойно за уважение, а това, което дариха е безценно!

Дарената кръв е осъзнат подарък, шанс за живота и няма заместител. Тя нама цена, така както любовта, приятелството и човешкото здраве!

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници, нека си пожелаем да бъдем приятели, да се подкрепяме и да подаряваме живот!

Благодарим Ви за успешното ни сътрудничество, което се надяваме, че ще продължи и занапред. Убедени сме, че с общи усилия сме създали, и ще продължим да създаваме, положително отношение към безвъзмездното и доброволно кръводаряване и ще привлечем нови кръводарители, за да сме в помощ на нуждаещите се пациенти и през Новата 2023 година.

Пожелавам Ви една здрав, мирна и успешна 2023 година!

Весели празници!

С уважение,

Д-р Соня Джевизова

Директор на “Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив