Уважаема проф. Учикова,

Искрени благодарности, признателност и уважение към Вас и екипа на Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги”, която ръководите. Сърдечно Благодарим на Вас, д-р Магдалина Влахова, д-р Рафет Хафузов, д-р Борис Георгиев – анестезиолог, мед. сестра Рускова – анестезиологична сестра, които изведохте на бял свят малката ни рожба Александър! Нека е благословен трудът Ви и точни ръцете Ви, с които дарявате радост.

За да участваш в появата на новия живот, освен изключителен професионализъм и опит е нужно да притежаваш огромно сърце. Пожелаваме на най-всеотдайните екипи на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Свети Георги” – здраве, вдъхновение, професионални успехи, късмет и все така с любов да посрещате новия живот!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

С дълбока признателност,
Даниела и Кристиян Манахилови
м. септември 2022 г.

blagodarstveno pismo do prof. uchikova ot sem. manahilovi