Във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.“ беше съставена Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца със захарен диабет. Комисията е сформирана в следния състав:

Председател: Доц. Д-р Нарцис Калева-Ходжева, дм – Ръководител звено „Детска ендокринология“ към Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Секретар: Анелия Бухалова – медицински сестра в Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Психолог: Анелия Петкова – психолог в клиника по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Заседанията на комисията се провеждат всяка сряда на месеца от 13:00 часа. По график работата с децата е от 14:00 до 16:00 часа в същите дни, но на практика дейността на комисията е по време на целия престой на децата в клиниката.

На експертна оценка и помощ се подлагат всички лежащо болни деца със захарен диабет – както новооткрити, така и такива, постъпващи заради декомпенсация на заболяването.

Заседанията на комисията се осъществяват в Детска клиника – в ендокринното й звено, където има разкрит “Диабетен център”, в който се осъществява и обучение и реобучение на пациенти със захарен диабет и техните родители.

Лице за контакт – Доц. д-р Нарцис Калева-Ходжева – Ръководител звено „Детска ендокринология“ към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, тел. 032 602 404, 032 602 253; моб: +359 888 28 58 96; e-mail: narito@abv.bg

Адрес: 4002 Пловдив, бул. “В. Априлов” № 15a, Детска клиника Удобният начин за записване е чрез електронно писмо.