До Клиника по ревматология на УМБАЛ ,,Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” 15 А

Уважаеми служители на Клиника по ревматология,

Пише ви Ирина Милчева, за да ви благодари, че помогнахте да се подобри значително здравословното ми състояние.
Постъпих в клиниката на 5.06.2023 г. в недобро здраве и благодарение на Вас бързо се подобрих, болките отшумяха и сега се движа свободно.

Вашите служители работят обединено в името на здравето на болните хора. Клиниката е чиста, поддържана и има ред. Чудесно впечатление ми направи вежливото отношение на персонала Ви, а медицинските сестри обясняваха внимателно на пациентите процедурите, които им се правиха.

Лекуващия лекар д-р Станислава Попова всеки ден от престоя ми обясняваше какво е състоянието ми и какви изследвания и грижи се извършват за мен като пациентка. При среща с проф. д-р Мариела Генева-Попова тя също обърна внимание на моя случай – заинтересовано и отговорно.

Препоръчвам на нуждаещите се вашата клиника, като еталон за професионално компетентно отношение и медицинска грижа към нас – пациентите!

Благодаря ви! Желая ви успехи в хуманната ви лекарска дейност и грижа!
С уважение!

Ирина М.
Пловдив