До Клиника по ревматология на УМБАЛ ,,Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” 15 А

Уважаеми служители на клиниката,

Пише Ви И. М., за да Ви благодари, че помогнахте да се подобри значително здравословното ми състояние.
Постъпих в клиниката на 5.06.2023 г. в недобро здраве и благодарение на Вас бързо се подобрих, болките отшумяха и сега се движа свободно.
Вашите служители работят обединено в името на здравето на болните хора.
Клиниката е чиста, поддържана и има ред.
Чудесно впечатление ми направи вежливото отношение на персонала Ви, а медицинските сестри обясняваха внимателно на пациентите процедурите, които им се правиха.
Лекуващият лекар д-р Станислава Попова всеки ден от престоя ми обясняваше какво е състоянието ми и какви изследвания и грижи се извършват за мен като пациентка.
При среща с проф. д-р Мариела Генева-Попова тя също обърна внимание на моя случай – заинтересовано и отговорно.
Препоръчвам на нуждаещите се вашата клиника, като еталон за професионално, компетентно отношение и медицинска грижа към нас – пациентите!
Благодаря Ви! Желая успехи в хуманната Ви лекарска дейност и грижа!

С уважение,

И. М.
Пловдив