275026167 2140725519416378 5906431664711810143 n

С всяка година Клиника по педиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив развива и подобрява обхвата на терапевтичните възможности за деца с редки болести от всички профилни педиатрични специалности.

В Световния ден на редките заболявания, който се отбелязва всяка година в последния ден на февруари, началникът на Клиниката по педиатрия проф. д-р Иван Иванов съветва родителите веднага да се обърнат към специалист, ако забележат тревожни симптоми или отклонения в развитието на децата си, защото редките болести дебютират най-често с обичайни симптоми.

Новостите в клиниката през изминалата година са няколко. Прилага се генна терапия с три вида медикаменти за спинална мускулна атрофия.

Успешно се прилага и заместителната терапия при муковисцидоза, избирана според функционалната оценка на мутацията, както и биологичната терапия с нарастващ брой медикаменти при болести на съединителната тъкан и едно животозаплашващо усложнение – хемофагоцитна лимфохистиоцитоза.

Много добри резултати се отчитат и от прицелната терапия при синдром на късо тънко черво, както и прицелна терапия при редки хематологични и онкологични заболявания и други.

Всички тези нови терапии дават напредък в прогнозата при съответните редки болести. Подобрява се достъпът и до генетична диагноза, предимно с панели, специфични за отделни клинични синдроми, на базата на пълно екзомно секвениране.

В Педиатричната клиника на бул. Васил Априлов 15А има специалисти по всички профилни детски специалности, като подробно за дейността може да се информирате в официалния сайт на лечебното заведение https://www.unihosp.com/kliniki/klinika-po-pediatriya/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Принтирайте