ДО Г-Н МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ

 

КОПИЕ ДО: ПРОФ. КАРЕН ДЖАМБАЗОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

 

КОПИЕ ДО: Г-Н УПРАВИТЕЛ

НЗОК

ГР. СОФИЯ

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На Вашето внимание, моля да дадете гласност и предадете моята признателност на лекарите с Поклон!

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЛЕКАРИТЕ С ГОЛЕМИ СЪРЦА!

На 13.12.2022 г. постъпих по спешност в СПВО на УМБАЛ “Свети Геори” в Пловдив. В Отделение по инвазивна кардиология бях под изключителните грижи на началника на отделението д-р Горанов. Мога да ви уверя, че целият екип в това отделение са приели каузата за живота на пациента, като лична. Впечатлен съм от бързата реакция на екипа, но още повече от проявените на място професионализъм и дълбоко човешко отношение. Те са безкрайно необходими на нас, пациентите в моменти на надежди и упование. Със своята сърдечност лекарите до НАС, ни карат да забравяме страховете и болката и да вярваме, че болестното състояние е победимо.

На 16.12.2022 г. бях преместен в Отделение по кардиохирургия с началник проф. д-р Генчо Начев, д.м.н, лекуващ лекар д-р Камен Станев и изписващ лекар д-р Динко Господинов. Контролните прегледи извършваше д-р Вехби. Считам, че постъпването в клиниката беше огромен шанс, както за мен, така и за моите любими хора, връщайки желанието за живот и усмивките и надеждата по лицата.

Моля да приемете: ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ЛЕКАРИТЕ, КЪМ МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, САНИТАРИ!

Благодарност от пациентите: Колю Василев, М. Маринов. К. Джинеков, Д. Дъбов. И. Стойнев, Т. Оник – всички пролежали в Отделение по инвазивна кардиология и Отделени по кардиохирургия.

От цялото сърце пожелавам на целия медицински екип здраве, благополучие, успехи във високоблагороднотото дело за обществено признание и подкрепа! Най-топлото, най-истинското признание: искрата в очите на спасен човек!

Благодарността е памет на сърцето!

 

С увжение,

Колю Василев