В Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив от 2015 г. съществува Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014 – 2030 г.)

Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява напълно безплатно комплексно медицинско обслужване на бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и на техните родители.
Центърът предоставя следните услуги :

– Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти на място в Здравно -консултативния център или в дома.

– Психологични консултации и подкрепа на деца с увреждания и хронични заболявания , както и на техните родители, на родители на недоносени деца, бременни жени с патологична бременност и на родилки.

–Консултации и подкрепа от социален работник.

Услугите на центъра са доброволни от страна на родителите и напълно безплатни за упоменатите пациенти.
Домашни посещения се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания, и на недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието от специалистите в лечебното заведение – изпълнител е преценена необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.

Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график, с транспорт на лечебното заведение.

Центърът осигурява връзка и насочва към социалните служби при необходимост от социални и/или интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания, хронични заболявания, бременни в хода на тяхното лечение или потърсили амбулаторно социална помощ.

Към центъра могат да се обърнат и граждани (деца, бременни и родилки) на трети държави, извън Европейския съюз, които все още не са получили документи за временна закрила
Центърът се намира в Клиника по педиатрия – ет. 5, бул. „Васил Априлов” 15а, гр. Пловдив.

За контакт:

– Координатор:
Константина Костова – тел: 0885808269
e-mail: zkcpld@gmail.com
Работно време: Понеделник – Петък от 8:00 до 16:30

– Псхихолог:
Елена Тимова тел: 0889271148
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00

– Социален работник:
Снежана Божилова тел: 0887808850
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00