В Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив от 2015 г. съществува Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014 – 2030г.)

Центърът осигурява комплексно обслужване и подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременни жени и деца, чрез насърчаване и подкрепа, промоция на здравето и подпомагане на достъпа до здравни грижи.

В него се оказва помощ на родилки и бременни жени с патология на бременността, на деца с увреждания и с хронични заболявания, както и на техните родители, и на родители на недоносени деца.

Към центъра могат да се обърнат и граждани (деца, бременни и родилки) на трети държави, извън Европейския съюз, които все още не са получили документи за временна закрила .

Центърът предоставя следните услуги :
– Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти на място в Здравно -консултативния център или в дома.
– Психологични консултации и подкрепа на деца с увреждания и хронични заболявания , както и на техните родители, на родители на недоносени деца, бременни жени с патологична бременност и на родилки.
– Консултации и подкрепа от социален работник.
Услугите на центъра са доброволни от страна на родителите и напълно безплатни за упоменатите пациенти.

Центърът се намира в Клиника по педиатрия – ет. 5, бул. „Васил Априлов” 15а в гр. Пловдив.

За контакт:
– Координатор:
Константина Костова – тел: 0885808269
e-mail: zkcpld@gmail.com
Работно време: Понеделник – Петък от 8:00 до 16:30

– Псхихолог:
Елена Тимова тел: 0889271148
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00

– Социален работник:
Снежана Божилова тел: 0887808850
Работно време: Понеделник – Петък от 10:00 до 12:00